Llum verda al projecte executiu que ha de permetre doblar, millorar i interconnectar la xarxa de carrils bici de la ciutat fins arribar als 16 km. El projecte s’ha aprovat aquest mes i les obres es duran a terme a partir de final d’any amb ajuts europeus. Es preveu la construcció de nous trams de carrils bici connectats als existents per arribar als llocs i equipaments de la ciutat que generen més mobilitat

L’anella ciclista de Mataró vol facilitar i motivar la mobilitat amb aquest vehicle de manera quotidiana a la ciutat, incentivant un transvasament de desplaçaments que actualment es realitzen en vehicle privat cap a d’altres realitzats amb bicicleta. Per extensió, es preveu aconseguir una disminució dels nivells de partícules de CO² presents a l’aire, que es calcula en 34,78 tones per cada quilòmetre de carril bici construït (l’equivalent a treure de la circulació 1.589 cotxes).

El projecte es va presentar públicament el passat setembre i s’emmarca en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mataró, que es va aprovar inicialment al desembre de 2018, així com en el Pacte per a la Mobilitat signat al 2016 per tots els grups municipals que llavors tenien representació a l’Ajuntament. El nou Pla de Mobilitat es marca com a repte per al 2024 que el 50% dels desplaçaments a Mataró es facin a peu o amb bicicleta (un 41% al 2014), restant pes al vehicle privat.

Una xarxa de 16 quilòmetres

Mataró té ara uns 8.000 metres d’espais senyalitzats i aptes per a la circulació amb bicicleta, la majoria carrils bici en vorera o segregats del trànsit motoritzat. El nou projecte preveu sumar-hi 8.600 metres més per configurar un únic traçat circular de més de 16 km que transcorre de manera perimetral pels límits del Centre-Eixample, i coincideix amb les vies considerades com a xarxa primària viària, facilitant els desplaçaments fins als polígons d’activitat econòmica, el TecnoCampus, l’estació de Renfe i altres dels llocs i equipaments que generen més mobilitat a la ciutat.

L’anella es complementa amb ramals de connexió que comuniquen ràpidament aquest perímetre amb el Centre de la ciutat, i es connecta amb els municipis veïns d’Argentona i Cabrera de Mar pel Camí del Mig, i amb Sant Andreu de Llavaneres a través del Camí de les Cinc Sènies.

En total, s’habilitaran 12 nous trams de carrils bici segregats del trànsit motoritzat, un d’ells l’arranjament i actualització del tram del Camí del Mig:

TRAM LONG (m)
T1 Ronda Alfons X – Camí de la Geganta 1.805
T2 Pl. Granollers p. Serra i Xifra 623
T3 Camí del Mig 703
T4 Pont riera d’Argentona 201
T5 Isern – Argentona 709
T6 Camí del Mig – Miquel Biada 656
T7 Prat de la Riba, entre Floridablanca i Alfons X 625
T8 Porta Laietana – Rambla 1.121
T9 Via Sèrgia 1.095
T10 Camí Ral (Floridablanca – Rda. Cervantes) 362
T11 Ronda Prim – Barceló 600
T12 Plaça Alfred Opisso 100
TOTAL 8.600 m

Es duran a terme treballs de pavimentació i reposició d’elements de vialitat, modificació de semàfors, senyalització horitzontal, vertical i elements d’abalisament i protecció, instal·lació de plataformes d’accés a autobusos i aparcaments per a bicicletes. Sempre que sigui viable es prioritzarà el recorregut per calçades existents de la trama urbana consolidada de la ciutat. Pel que fa a les dimensions dels carrils, aquests s’han previst perquè, sempre que sigui possible, es doni compliment a les mesures recollides al manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya i a d’altres manuals referents internacionals.

El projecte inclou les obres i els estudis necessaris per executar-les i té un pressupost de 993.168,79 € (IVA inclòs). Per finançar-lo es compta amb una subvenció dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) procedent d’una convocatòria per a vies ciclistes. En concret, la Generalitat va notificar l’assignació de 410.470,45 € al projecte de Mataró.

Es preveu que les obres comencin a final d’any i tinguin una durada de 8 mesos.

Paral·lelament a les actuacions que es faran dins aquest projecte, l’Ajuntament ha construït recentment un altre tram de carril bici que transcorre pel Camí de Sant Crist i el carrer de Puig i Pidemunt, i que quedarà connectat amb els trams del Camí del Mig i de l’avinguda de Lluís Companys. Aquesta obra forma part del Pla d’Acció integral de millora dels Polígons d’Activitat Econòmica i es finança amb ajuts de la Diputació de Barcelona.