El segon tinent d’alcalde i regidor d’Ocupació i Empresa, Sergi Morales, assumeix la presidència d’aquest òrgan de concertació a través del qual els màxims representants de l’empresariat i els sindicats de la ciutat proposen i debaten sobre les polítiques socioeconòmiques de Mataró. La constitució formal del Plenari del CESM va tenir lloc divendres 12 de juny de forma telemàtica

Renovats mitjançant un decret d’alcaldia la totalitat dels vocals del Consell Econòmic i Social de Mataró (CESM), l’òrgan consultiu i de representació a través del qual els màxims representants de l’empresariat i els sindicats de la ciutat participen en les polítiques socioeconòmiques de la ciutat.

El mandat dels membres del CESM serà de 4 anys, prorrogable a més períodes de la mateixa durada. El màxim òrgan de govern és el Plenari, presidit pel 2on tinent d’alcalde i regidor d’Ocupació i Empresa, Sergi Morales, i integrat per:

  • 3 representants del sindicat UGT: Lluís Torrents, Carme Navarro i Ramón Morales.
  • 3 representants del sindicat CCOO: Gonzalo Plata, Emilia Macías i Liliana Baigorria.
  • 3 representants de PIMEC: Joan Carles Codina, Anna de Quirós i Carles Gironès.
  • 3 representants de FAGEM: Roser Moré, Joan Jordán i Jordi Novo.
  • 6 representants nomenats per l’alcalde, tenint en compte les propostes dels grups municipals, entre persones representatives de la vida política, cívica, cultural, professional i social de la ciutat: Núria Moreno, com a regidora responsable de l’àmbit de Desenvolupament Urbà i Econòmic; Eloi Serrano (PSC); Alfons Canela (Junts per Mataró); Haitcham Jaadi (ERC); Esteve Martínez (ECPM) i Cristina Sancho (C’s).

El Plenari es va constituir formalment en la sessió telemàtica celebrada el passat divendres 12 de juny, a la qual va assistir també l’alcalde, David Bote.

El Plenari del CESM, durant la sessió de constitució.