La Junta de Portaveus del 29 de maig va aprovar per unanimitat una Declaració institucional presentada per En Comú Podem sobre la decisió de l’empresa automobilística Nissan de cessar la seva activitat industrial a Catalunya. També es va aprovar per unanimitat una Declaració institucional presentada pel grup del PSC en defensa d’un sistema sanitari públic, universal i gratuït de qualitat. ERC demana major consciència i respecte envers del Medi Ambient en una DI i també s’aprova per unanimitat. La Declaració institucional presentada pel grup de Ciutadans en contra de la intervenció dels estalvis municipals per part del govern d’Espanya es va presentar en la Junta de Portaveus del 29 de maig. Es va aprovar amb tots els vots a favors menys els negatius del grup En Comú Podem

Aquest mes la Junta de Portaveus ha presentat quatre Declaracions Institucionals. Totes han estat aprovades per unanimitat, menys una que també ha sortit aprovada pero amb el vot  contrari d’En Comú Podem. A continuación posem íntegrament el text de les quatre Declaracions Institucionals:

Mataró en contra del tancament de la Nissan a Catalunya

Coneixedors de la decisió adoptada per la companyia automobilística Nissan de cessament de l’activitat industrial dels centres de treball de la Zona Franca (Barcelona), Montcada i Reixac, Sant Andreu de la Barca i els centres del Prat del Llobregat i L’Hospitalet de Llobregat, el grup municipal d’En Comú Podem Mataró proposa a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents acords:

  1. L’Ajuntament de Mataró dona tot el seu suport als treballadors i les treballadores de Nissan que, des del 4 de maig del 2020, estan en vaga indefinida i porten anys lluitant en defensa dels llocs de treball.
  2. L’Ajuntament de Mataró expressa la seva preocupació per les conseqüències que una mesura tan dura comportarà en primer terme per als treballadors i treballadores de la Nissan a Catalunya i també per al conjunt de proveïdores i empreses auxiliars que treballen per a aquesta empresa automobilística, i que afecta més de 25.000 treballadors i treballadores a Catalunya.
  3. L’Ajuntament de Mataró manifesta que el sector de l’automoció ha estat estratègic i de lideratge a Catalunya i considera que en l’estratègia industrial, d’innovació i futur és un tractor important de l’economia, amb teixit industrial consolidat , amb oportunitats de futur que genera riquesa i dona feina a centenars de milers de treballadors i treballadores a Catalunya.
  4. L’Ajuntament de Mataró insta a totes les institucions al més alt nivell (Govern de la Generalitat i Govern central) a promoure totes les accions necessàries per interpel·lar la direcció de Nissan i exigir el ple compliment dels seus compromisos.
  5. L’Ajuntament de Mataró emplaça al Govern de l’Estat espanyol i al Govern de la Generalitat de Catalunya a acordar les mesures necessàries per preservar l’activitat industrial i per situar-nos com a referent mundial en mobilitat sostenible convençuts que tenim capacitats en I+D+i, professionals i treballadors i treballadores per mantenir una indústria estratègica que preservi milers de llocs de treball i aposti per a la innovació en mobilitat sostenible amb el cotxe elèctric.
  6. Traslladar la declaració institucional d’urgència al comitè d’empresa de Nissan, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a Nissan”.

Mataró defensa un sistema sanitari públic, universal i gratuït de qualitat

La pandèmia del COVID-19 ha portat al límit al nostre sistema públic de salut, que ha hagut de suportar una gran pressió durant aquests mesos en que la incidència del virus ha estat més forta.

Malgrat tot, el nostre sistema públic de salut ha aguantat aquesta situació gràcies, en gran part, a la feina i la dedicació dels professionals sanitaris que han donat el millor de sí mateixos en la lluita contra el virus, aconseguint, juntament amb la responsabilitat de la immensa majoria de ciutadans i ciutadanes, frenar la seva expansió.

 Aquesta situació ha posat en evidència la necessitat que tenim, com a societat, de comptar amb un sistema públic de salut potent, gratuït i universal com a pilar fonamental de l’Estat del Benestar.

Hem de ser conscients, a més, que existeixen possibilitats de rebrot del virus en els propers mesos i que, per tant, les Administracions Públiques, dins de les competències que corresponen a cadascuna, han de prendre les mesures i les accions oportunes per a que no es torni arribar a un nivell de saturació tan alt als hospitals i als centres de salut.

En línies generals, podem dir que a Espanya i a Catalunya estem orgullosos d’un servei de sanitat pública que se situa entre els capdavanters del món i que compta amb una àmplia cobertura social  que permet parlar d’una sanitat pública i universal.

No obstant això, les retallades que ha patit, des de 2010, el nostre Estat del Benestar han anat afeblint la sanitat pública i els serveis socials. El sistema sanitari ha patit una caiguda en recursos materials i instal·lacions, però sobretot en recursos humans, provocant un dels índexs de precarietat laboral més alts d’entre tots els sectors que es van veure afectats per les retallades. Aquesta manca de recursos ha dificultat la seva capacitat de resposta els darrers anys i ha estat l’esforç i el compromís dels i les professionals de la sanitat el que ha mantingut la seva capacitat de resposta, que s’ha vist al límit per una crisi de salut pública sense precedents.

Per aquest motiu, fugint de la confrontació i des de l’absoluta lleialtat institucional, pensem que ara és el moment per reconstruir i enfortir el sistema sanitari, revertint l’efecte de les retallades produïdes en la última dècada i sumant els diferents serveis públics per respondre a les necessitats de la societat. Un sistema obert i interconnectat amb altres sistemes, especialment el de protecció social, per poder respondre a les necessitats vitals de la ciutadania.

Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal Socialista proposa a la Junta de Portaveus els següents acords:

1.-Expressar el reconeixement i agraïment al conjunt del personal sanitari, serveis socials, serveis d’assistència domiciliària i a totes les persones que treballen en serveis de neteja o manteniment als centres de salut, per la seva dedicació, professionalitat i servei públic.

2.-Reconèixer la importància d’un sistema de salut públic, gratuït i universal com a pilar fonamental de l’Estat del Benestar.

3.-Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri de Sanitat del Govern d’Espanya a l’elaboració de protocols i l’adopció de mesures encaminades a garantir el correcte funcionament del sistema sanitari davant de possibles rebrots del virus COVID19, a pal·liar la seva incidència i a protegir de manera efectiva al personal sanitari davant dels mateixos.

4.-Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya a l’adopció de les mesures necessàries per revertir els efectes que les retallades que s’han produït al sistema públic de salut català des de 2010 i per garantir una assistència sanitària pública, integral, gratuïta i universal.

Notificar aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i al Ministeri de Sanitat del Govern d’Espanya.

ERC que demana major consciència i respecte envers del Medi Ambient

La greu situació creada pel COVID-19 ha generat angoixa, ha fer aflorar i créixer la desigualtat, ha fet perdre llocs de treball, ha aturat l’activitat social, econòmica, comercial, cultural, esportiva i el pitjor de tot, ha provocat milers de morts.

Aquestes setmanes ens han fet prendre consciència del valor real de la sanitat, l’educació, del treball, del comerç de proximitat, de l’agricultura i de tots els professionals que han mantinguts operatius tots aquests serveis.

També hem vist, com deia un piulador mataroní que “La platja de Mataró presenta un aspecte estranyament natural” o que més ocells, insectes i animals han ampliat ràpidament part dels seus hàbitats o que la contaminació de l’aire ha baixat.

Segons les primeres estimacions, la caiguda d’emissions contaminants i gasos hivernacle produïda per la crisi del coronavirus, s’acostaria a la que la comunitat científica reitera insistentment des de fa anys com a imprescindible per a limitar l’escalfament global del planeta a menys de 1,5ºC.

A l’últim informe especial del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC), on s’expliquen les mesures necessàries per assolir els objectius més ambiciosos de l’Acord de París, s’insistia en el fet que a partir del 2020 caldria retallar les emissions globals de CO2 a un ritme anual d’un 7,6%, amb l’objectiu d’arribar a zero emissions netes al voltant del 2050. Doncs bé, alguns estudis apunten que la caiguda d’emissions de CO2 d’aquest any a causa de la crisi del coronavirus seria d’un 8%.

En tot cas, el que ha demostrat aquesta indesitjable situació, és que aconseguir l’objectiu plantejat és perfectament possible. L’exercici conjunt de la humanitat, que hauríem d’haver començat ja fa molt de temps per evitar l’escalfament del planeta i les crisis futures que se’n puguin derivar, és factible i ara, una part important de la població n’ha pres consciència de cop.

Pel bé comú i del planeta, cal aprofitar, aquest canvi de percepció de la ciutadania i cal també, donar una resposta inequívoca, amb accions concretes des del sector públic que reforci i canalitzi aquest canvi social.

Aquestes accions han de ser immediates. Es del tot necessari incorporar de seguida aquesta necessària reflexió de futur i adoptar amb urgència noves pautes de comportament quotidià, per consolidar la certesa que el canvi és perfectament possible.

Així doncs, l’adaptació a la vida post-confinament s’ha de fer (i s’ha demostrat que es pot fer) en perfecta harmonia amb la situació de crisi climàtica que vivim simultàniament.

Diferents col·lectius de divulgació científica i d’investigació climàtica, han demanat accions encaminades a sedimentar aquest canvi entre la ciutadania promovent una desescalada respectuosa amb el medi ambient i, a mig i llarg termini, incentivar una economia i una manera de viure més sostenibles.

Una d’aquestes campanyes, per exemple, és la de “Jo també actuo pel clima”, promoguda pels meteoròlegs de TV3, que durant les pròximes setmanes, a través dels diferents espais del temps de la televisió pública, convidaran a l’audiència a sumar-se a aquest moviment proposant accions concretes relacionades amb cinc línies d’actuació: reduir els desplaçaments, consumir producte local, viure amb la natura, generar menys residus i invertir en sostenibilitat.

– Reduir els desplaçaments: promoure i dimensionar adequadament el transport públic, aprofitar de manera racional i fins allà on es pugui les possibilitats del teletreball, que pot contribuir a reduir despeses i emissions per desplaçaments o fomentar el turisme sostenible i de proximitat, o la inversió en noves estructures viàries agressives amb el nostre entorn.

– Consumir producte local: I comprar-los a comerços locals. Com a consumidors, podem ajudar a reactivar l’economia d’una manera més sostenible consumint productes de proximitat, sobretot els que es produeixen de manera més respectuosa amb el medi ambient i comprant als comerços urbans de proximitat. A més, com hem après aquestes setmanes, el teixit comercial urbà de proximitat (botigues, mercats, bars, terrasses, restaurants…) és l’únic que dona vida i personalitat a les nostres ciutats.

– Viure amb la natura: renaturalitzar el nostre entorn més proper: horts urbans, platges, enjardinaments amb especies autòctones o amb plantes aromàtiques… seran ajudes per apropar-nos al medi natural.

– Generar menys residus: I reutilitzar, reparar o reciclar per allargar la vida útil de les nostres pertinences, i eliminar-los de manera selectiva, neta, als seus respectius destins, contribuirà a reduir l’impacte ambiental.

– Invertir en sostenibilitat: Apostar per la inversió pública i privada, en eficiència energètica i ús d’energies renovables, com un sector d’activitat econòmica de futur amb alts beneficis potencials, econòmics i ambientals.

Pels motius exposats, i coincidint amb la commemoració del dia mundial del medi ambient (el proper dia 5 de juny), el Grup Municipal d’ERC-MES proposa l’adopció dels següents acords:

  1. L’Ajuntament de Mataró referma una vegada més el seu compromís amb el medi ambient, amb la lluita contra el canvi climàtic, en el convenciment que els objectius de reducció d’emissions són perfectament possibles.
  2. L’Ajuntament de Mataró es compromet a continuar treballant per contribuir l’assoliment d’aquests objectius a nivell local, en especial la promoció del consum local a través del comerç urbà de proximitat..
  3. L’Ajuntament de Mataró requereix el Govern de l’Estat, de la Generalitat, de les Diputacions i de les organitzacions municipalistes, que incorporin aquestes 5 perspectives mediambientals al disseny de la sortida del confinament i la desescalada.
  4. Finalment, donar trasllat de l’adopció d’aquests acords als Presidents dels Governs d’Espanya, del Govern de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona i de les organitzacions municipalistes (FMC i ACM).

Declaració institucional en contra de la intervenció dels estalvis municipals per part del govern d’Espanya

El Covid-19 nos ha hecho modificar no sólo nuestros hábitos cotidianos sino nuestro modo de entender la sociedad. Cualquier persona puede entender que esta crisis sanitaria nos va a llevar a una crisis socioeconómica sin precedentes y los datos auguran que así será.

La AIReF1, que es optimista con los diferentes ritmos o fases de desescalada y los planes cambiantes del actual gobierno) contempla dos posibles escenarios, ambos con apertura económica a mediados de mayo:

1 La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)

Un primer escenario en el que no sea preciso volver a encerrar un mes más a la población por un rebrote duro del virus en otoño y un segundo en el que haya que añadir más tiempo de encierro en septiembre de producirse el mencionado rebrote del SARS-CoV-2.

En la evolución del PIB, la AIReF contempla que en 2020 el indicador caerá entre el 8,9% y el 11,7%, con un crecimiento en 2021 de entre el 4,6% y el 5,8%. Por su parte, el Gobierno estima una caída del 9,2% en 2020 y una subida del 6,8% en 2021. Es decir, la AIReF, en el mejor de los casos contempla una caída en 2020 similar a la del Gobierno, pero en su escenario más duro contempla una recesión 2,5 puntos superior a la cifra del Ejecutivo. Al mismo tiempo, la AIReF no espera un rebote tan importante limitando al 5,8% el crecimiento de 2021 en el mejor de los casos, un punto menos que la del Gobierno, que en el escenario 1 de la AIReF llega a ser 2,2 puntos inferior.

El último día de abril el Gobierno de Sánchez enviaba a Bruselas la actualización del Programa de estabilidad para los años 2020 y 2021 donde decía que “España crecía de manera robusta y equilibrada antes de la llegada de la enfermedad y que todo hacía indicar que la recuperación sería fuerte, en uve asimétrica”, según Calviño. Como es indudable, estos datos no son válidos.

Actualmente nos encontramos con una situación económica que generará un mayor número de parados al previsto por el Gobierno, que dejaba la tasa de paro en un 19% en 2020 y en el 17,2% en 2021, y por el efecto de la renta mínima permanente que quieren introducir, cuyo coste podría llegar a los 17.000 millones de euros anuales, según se puede estimar desde la cifra que, en junio de 2019, publicó José Luís Escrivá cuando presidía dicho organismo. Aunque ahora ha dicho que serán sólo 3.000 millones. Esto produce un falseamiento de datos del paro que generará un mayor gasto social y no solucionará la débil economía española. 2

La realidad, según muchos expertos, es que el paro superará el 30% provocando una caída de la recaudación del IRPF. A estos datos hay que sumarle que en los dos meses del estado de alarma el gobierno no ha pagado a más de 700.000 trabajadores que están en situación de ERTES.

Sin lugar a duda tenemos que ayudar a nuestra sociedad, pero con medidas efectivas que no sean falsas ni populistas y que generen una mayor crisis. Los ayuntamientos son las instituciones más próximas a la ciudadanía y los que, de manera más cercana, están actuando con sus propios medios humanos, materiales y económicos para rescatar a la población.

El Gobierno del Estado es garante de nuestra constitución y, como tal, debe de respetar el Artículo 137 “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.” El Art 140 “La Constitución garantiza la autonomía de los municipios.”

El carácter complejo del Estado español, a raíz de las previsiones de la Constitución, obliga a concretar el concepto. Es lo que ya ha hecho el Tribunal Constitucional el cual, en su STC 4/1981 de 2 de febrero de 1981 (F.J. 3), ha afirmado: “Ante todo, resulta claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía, y aún este poder tiene sus límites y, dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el art. 2 de la Constitución.”

La doctrina del TC enfatiza el carácter de la autonomía local, en cuanto derecho a participar en la gestión de los intereses respectivos de estas comunidades, matizando en su STC 170/89 de 19 de octubre, que: “…sería contrario a la autonomía municipal una participación inexistente o meramente simbólica que hiciera inviable la participación institucional de los Ayuntamientos.” Por lo cual, el Gobierno de España debe de hacer posible que los Ayuntamientos dispongan de todos los recursos económicos para hacer frente a la crisis provocada por el Covid-19.

El Gobierno autorizó a las entidades locales para la movilización del 20% del superávit acumulado para medidas de refuerzo ante la crisis. Este ahorro de los municipios viene de la Ley de Estabilidad presupuestaria de 2012 y podría superar los 11.000 millones de euros. El temor de los alcaldes es que el Gobierno del PSOE y Podemos pretenda hacerse con este dinero y no dejar a los ayuntamientos disponer de él. Tanto es así que 15 de las ciudades más importantes de España han hecho un frente contra la intervención de sus ahorros por parte del Gobierno central. Ciudades donde gobiernan todos los colores políticos como son: Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas, Bilbao, Alicante, Córdoba, Valladolid, Vigo y Gijón. 3

El Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) insta al Ayuntamiento de Mataró a la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Exigir al Gobierno de España que agilice y aumente el porcentaje del superávit acumulado de los ayuntamientos que pueden gastar para tomar medidas enfocadas a la ayuda de la economía local tanto de las familias como de las empresas.

Segundo.- Solicitar un compromiso por escrito del Gobierno de España de PSOE y Podemos para que no sustraiga el superávit acumulado de los ayuntamientos españoles.

Tercero.- Dar traslado del resultado de esta moción mediante los medios de información pública municipal a los vecinos de Mataró.

Cuarto. – Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Hacienda, al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Senado.