El programa ‘Cap municipi enrere’ impulsat per l’ens provincial està dotat amb 15 milions d’euros perquè els ajuntaments puguin assumir les despeses extraordinàries provocades per la pandèmia de la COVID19

La Diputació de Barcelona ha donat llum verda aquest dijous a la primera fase del Pla de Xoc per a la reactivació econòmica i social de la província. Ho ha fet amb l’aprovació del programa ‘Cap municipi enrere’, dotat amb 15 milions d’euros i a través dels quals es destinen 1.712.710,02 euros als municipis del Maresme, amb l’objectiu que els ajuntaments puguin pagar les despeses que han hagut d’afrontar durant l’emergència. D’aquests diners, 418.026,97 euros corresponen a Mataró.

Aquest recursos se sumen als 15 milions d’euros més que la Diputació de Barcelona ja destina al pagament de les despeses extraordinàries en l’àmbit de benestar social mitjançant el Programa d’Emergències. Aquests dos programes constitueixen una primera fase del Pla de Xoc i tenen com objectiu donar solvència i liquiditat als governs locals.

Es tracta, per tant de 30 milions d’euros del conjunt del 100 milions previstos en el Pla de Xoc de la Diputació que, juntament amb el Pla Xarxa de Governs Locals, té per objectiu reactivar socialment i econòmica els municipis de la província de Barcelona.

705.000 € de despesa extraordinària a Mataró

La despesa extraordinària degut a la pandèmia de la Covid-19 a Mataró ha estat de 705.066,85 € entre el 13 de març i el 20 de maig.
Entre aquesta despesa s’hi compten, entre molts altres conceptes, les indemnitzacions, danys i perjudicis per l’afectació a diversos contractes (213.423,78 euros); la desinfecció de carrers, contenidors, residències i altres indrets del municipi (142.073,79 euros); el servei juvenil d’informació, assessorament i intervenció socioeducativa (78.376,18 euros); o la gestió de l’equipament i personal de l’Espai Gatassa i Can Boet, reconvertits en albergs per a persones sense sostre (29.000 euros).