Des de principis de març, un total de 537 pacients de COVID19 han estat ingressats en els diferents centres d’hospitalització del Consorci Sanitari del Maresme

Aquest cap de setmana es tanca l’Hotel Atenea, que es va obrir com a “hospital de campanya” el 27 de març, primer acollint pacients no Covid-19 procedents de l’Hospital de Sant Jaume i d’altres centres sociosanitaris de la comarca i, des del 9 d’abril amb pacients Covid-19 estables de baix risc. Aquest ha estat un dels tres dispositius que el Consorci Sanitari del Maresme va habilitar per fer front al coronavirus i ha acollit, principalment, pacients de perfil residencial no greus, que no podien estar-se a casa seva o a la residència. La seva ocupació màxima va ser de 23 pacients a data 28 d’abril.

Des de principis de març, un total de 537 pacients de COVID19 han estat ingressats en els diferents centres d’hospitalització del Consorci: l’Hospital de Mataró, l’Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena i l’Hotel Atenea.

Hospital de Mataró. La situació d’emergència viscuda durant les primeres setmanes va obligar a reorganitzar espais i a habilitar diferents dispositius d’hospitalització per aquests pacients. A l’Hospital de Mataró es va crear una UCI Covid específica i sis de les vuit unitats d’hospitalització es van adequar per funcionar com una única unitat de malalt respiratori. L’ocupació màxima va tenir lloc el 5 d’abril amb un total de 170 pacients ingressats. Avui dia, la UH5 és l’única unitat Covid, acollint 22 pacients.

Sant Jaume. A finals de març, el tercer pis de l’Antic Hospital de Sant Jaume es va convertir en unitat Covid i es va anar ampliant fins a arribar a una ocupació màxima de 47 pacients el passat 2 de maig. Actualment, aquest centre manté el nivell d’hospitalització al voltant dels 35 llits.

El Consorci Sanitari del Maresme és una entitat pública formada pel Servei Català de la Salut, l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme, que gestiona l’Hospital de Mataró, l’Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, la Residència Sant Josep, i les àrees bàsiques de Mataró Centre i Cirera Molins (a Mataró) i la d’Argentona.