Terra verda ens envia un comunicat en el que indica que no veuen en l’estudi fet per EURECAT la independència necessària per fiar-se. Segons el moviment ecologista “EURECAT és un consorci el qual té una relació molt estreta en molts àmbits amb la Diputació de Barcelona, la qual té interessos en el CETRUM“. També comenten que al no disposar de dades concretes ni evidències fa un meritori esforç per a arribar a unes conclusions amb afirmacions poc científiques

Transcribim íntegrament el comunicat de Terra Verda respecte a l’estudi d’EURECAT:

A la nostra manera de veure l’estudi no és independent, EURECAT és un consorci el qual té una relació molt estreta en molts àmbits amb la Diputació de Barcelona, la qual té interessos en el CETRUM, de voler-lo amb facilitat es podrien trobar professionals independents evitant que tant l’investigador com l’investigat estiguin relacionats.

Amb tot el respecte al redactor del mateix volem fer constar diverses excepcions, una és que tota la informació que maneja la hi facilita la pròpia planta, per a entendre’ns és com si en una ITV s’acceptés l’informe d’emissió de gasos emès pel propietari del vehicle, seria un acte de confiança però no una base sòlida sobre la qual edificar un informe imparcial.

L’informe de tres pàgines al no disposar de dades concretes ni evidències fa un meritori esforç per a arribar a unes conclusions amb afirmacions tan poc científiques com “és probable”, “la informació obtinguda no és prou representativa”, “no és d’esperar la seva presència”, “aproximació conservativa”, la presència d’uns materials pot ser significativa, la d’uns altres es pot veure augmentada” etc.…

Reconeix que s’ignora exactament les característiques físic-químiques tant del que s’aboca com de les emissions de contaminants en el període de referència al no disposar de dades, en conseqüència conclou, com no podia ser d’una altra manera que “No hi ha evidències que permetin inferir que la incineració de EPIS procedents de recintes hospitalaris pugui contribuir a l’augment de la generació de dioxines i furans“, a tal afirmació recordaríem que la usencia de l’evidència no és l’evidència de l’absència, no ha trobat evidències seria més exacte.

Observem també que es descontextualizan afirmacions de diversos convenis i tractats, buscant una legitimació de la incineració, haurien de saber que tots els convenis i tractats internacionals, totes les recomanacions d’organismes de salut en referència als residus, tant mèdics com urbans, són de reduir, de reutilitzar, de reciclar, s’admet efectivament la incineració amb les últimes tecnologies però sempre com a última opció.

La realitat és que el CETRUM ja reconeix en els seus informes que emet dioxines, micro partícules, monòxid de carboni, diòxid de sofre, metalls pesants, oxido de Nitrogen, entre altres substàncies d’efectes devastadors per a la salut, això sí, complint la normativa almenys els quatre dies de l’any que s’acte examina.

Qualsevol persona amb sentit comú acceptarà que si s’incineren un milió més de quilos d’una mescla heterogènia de plàstics i altres substàncies, s’emetran més dioxines, més micro partícules, més metalls pesants, etc. que si no es cremessin i aquestes emissions de substàncies acumulatives en l’organisme se sumen i en conseqüència si suposen un augment de les mateixes a una població sotmesa de manera constant a substàncies d’efectes adversos en la salut més que estudiats.

Document: Comunicat de Terra Verda respecte a l’Estudi d’EURECAT