Des del Grup Municipal de Junts per Mataró presenten un prec al proper ple municipal  per la preservació de l’espai natural de dunes a la platja del Varador

Transcrivim el prec del grup municipal de Junts per Mataró:

Al mes d’Octubre de 2018, es va aprovar per unanimitat una Declaració Institucional presentada per l’aleshores Grup Municipal de CiU, per tal de promoure i protegir el nostre patrimoni immaterial i biopaisatgístic. Al no tenir notícia de cap actuació al respecte per part de l’Ajuntament, el Novembre passat aquest Grup va presentar un Prec per a que es protegís l’espai dunal per ser un reservori biopaisatgístic i com a valor afegit per la ciutat.

Des de mitjans de Març s’ha imposat l’estat d’alarma a la nostra ciutat a resultes de la pandèmia del COVID-19, fet que ha suposat evidents limitacions del dia a dia de tota la ciutadania, entre elles, la mobilitat. Així doncs, els mataronins i mataronines en hem imposat un confinament a les nostres llars per tal de superar quan abans aquesta situació. No ha estat fins al mes de Maig que hem pogut començar a sortir esglaonadament per passejar i disfrutar dels nostres carrers i els nostres parcs. Però s’ha produït un fet que ens ha sorprès a tots: en només unes setmanes de quarantena, la natura s’ha obert pas deixant-nos escenes que ens recorden que no ens necessita en absolut per fer el seu camí. Animals que campen lliurement, aigües de les platges més netes, aire més pur. La fauna ho nota i la flora també. Si aquests dies hom passeja pel Passeig Marítim, a l’alçada de la Platja del Varador, s’adonarà de l’espectacular aspecte que tenen les dunes, ja que han passat de ser un lloc de pas de persones i mascotes a créixer naturalment. Tot i ser protegides normativament, no estan senyalitzades ni són conegudes popularment, fet pel que estan constantment atacades. Amb el confinament de tothom a casa, han crescut lliures i naturals i l’efecte és imponent.

És per això que fem el present prec, en el que a més de reiterar l’execució de la DI presentada en el seu dia, entenem peremptori i necessari que davant del desescalament de mesures de confinament que s’aniran succeint durant les pròximes setmanes

ÚNIC- S’instaurin plafons informatius i material divulgatiu itinerant per diferents espais del municipi sobre la importància de la protecció de les dunes i que, sobretot, es delimitin les dunes impedint que la gent i els animals hi accedeixin, evitant la seva degradació, instal·lant “in situ” plafons informatius per millor consciència ciutadana.

Document: Prec Junts per Mataró Dunes 

Per altra banda, també presenten una pregunta respecte sobre la situació de les empreses i dels estudiants del Tecnocampus, que també transcrivim:

El Tecnocampus sempre s’ha caracteritzat per ser un centre innovador, a l’avantguarda tecnològica i amb un treball incansable dels seus treballadors i patrons vers els estudiants i empresaris que allà resideixen.

Els darrers dos mesos, el món pateix una crisi sanitària excepcional que ha afectat a tots els sectors econòmics i professionals i que aquells que no estaven habituats a una gestió digital s’han vist doblement afectats per la situació. A més, degut al confinament, despatxos i aules han quedat buides i sense ús, i els treballadors han entrat a desenvolupar les seves funcions de manera telemàtica, que malgrat les possibles dificultats i limitacions, en el cas del Tecnocampus, es poden portar a terme en la seva major part.

També, des de l’EPEL val a dir que s’han generat ajudes i suport a les empreses que estan a les torres, condonant els lloguers als qui estan a la incubadora i oferint descomptes a la resta. Així també, les classes han intentat adaptar-se a la formació online per a que els alumnes no vegin interromputs els seus estudis.

Malgrat això, les darreres setmanes hem vist com alumnes i empreses han començat a mostrar les seves queixes i malestar, tant a les xarxes socials com a reunions (virtuals) diverses. Fins i tot, veient com possibles alumnes apuntaven que vist el descontrol ja no es matricularien i optarien per altres universitats, i empreses que comencen a pensar a marxar del TCM per sentir-se desatesos. Això deixa la institució, en vespres de període de matriculació amb possibles caigudes del nombre de matriculats i, pel que fa a la zona d’empreses, amb una imatge negativa per possibles noves entrades d’altres negocis.

Respecte a tot això, el grup municipal de Junts per Mataró presenta les següents preguntes:

  1. Quin és el procés que ha seguit el Tecnocampus amb les empreses des de l’inici del COVID-19 fins ara? Hi ha empreses que s’han donat de baixa durant aquest temps? Quantes? Perquè?
  2. Quin és el procés que ha seguit el Tecnocampus amb les tres escoles universitàries i, en especial amb els alumnes des de l’inici del COVID-19 fins ara? S’han rebut queixes formals? Quantes? Com s’està solucionant?
  3. Quines son les mesures que s’han adoptat respecte al teletreball i el seu correcte funcionament? S’estan mantenint els serveis, tant per a empreses com per a estudiants?

Document: Pregunta de Junts Mataró Tecnocampus