Des d’ahir es va canviar la manera de presentar les dades diàries sobre l’impacte de la COVID19 a Catalunya. A partir d’ara es donarà totes les defuncions de persones de COVID19, gràcies al fet que ara es consulta les dades de les empreses de serveis funeraris de Catalunya. A més es dóna la dada dels possibles casos de coronavirus. Per això s’ha anotat l’augment en la xifra, però no és un augment sinó una actualització

El Departament de Salut va culminar ahir un procés d’ampliació de les dades que comunica diàriament sobre l’impacte de la COVID19 a Catalunya. Aquesta ampliació, amb l’objectiu de comunicar amb la màxima transparència possible, té a veure especialment amb les defuncions de persones: en aquest sentit, les dades donades fins ara eren oficials i recollien, a través dels hospitals catalans, les persones mortes en aquests tipus de centres. Però a partir d’avui, i seguint amb la premissa de donar la màxima informació que es té a l’abast, també es donen dades de defuncions a residències i a domicilis d’arreu de Catalunya. Això és fruit de l’acompliment de l’ordre donada pel Departament a les empreses de serveis funeraris de Catalunya de comunicar aquest tipus d’informació.

Fins ahir, la font utilitzada per comptabilitzar les defuncions per coronavirus era la que disposava el Departament de Salut en situacions d’epidèmia. Però aquest procediment, tot i recollir les defuncions que es produeixen a hospitals, no permetia conèixer les produïdes a les residències de gent gran o als domicilis. Per això, en tant que aquest procediment no s’acaba d’ajustar a les necessitats que exigeix una situació de pandèmia com l’actual, des d’avui el Departament de Salut modifica el recompte de les defuncions ideant, de forma pionera, una base de dades específica que recull aquestes defuncions de manera exhaustiva i que ha estat possible d’engegar en poc temps.

Per a fer-ho possible, s’ha recorregut a les empreses de serveis funeraris de Catalunya, incloent les principals empreses –claus per l’elevat nombre de casos que registren- i les nombroses petites empreses –també fonamentals per la cobertura que tenen de tot el territori català-. Unes i altres ara comuniquen a Salut, de forma individualitzada i amb total fiabilitat i exhaustivitat, el nombre de defuncions per COVID19 a residències i domicilis. La informació inclou, entre d’altres, sexe, edat i data de defunció, per exemple.

Gràcies a aquest sistema, a més, el Departament de Salut enllaça cada difunt amb la seva història clínica, i d’aquesta manera disposa de dades per elaborar mapes diaris per analitzar la difusió de la malaltia i poder planificar territorialment els recursos sanitaris. També permet dur a terme anàlisis epidemiològiques, de les quals s’extreuen coneixements que serveixen per millorar l’atenció sanitària.

Aquesta millora de l’exhaustivitat en el recompte de les defuncions per coronavirus comportarà, a partir d’avui, un augment evident d’aquest nombre de defuncions. A causa de la modificació en el recompte aplicada des d’avui qualsevol comparativa amb dades anteriors no serà ajustada a la realitat i qualsevol interpretació en base a elles corre el risc de ser errònia.

D’altra banda, la modificació d’aquest recompte també s’acompanya de dues novetats. D’una banda, una nova variable de qual s’informarà a partir d’ara: el nombre de casos possibles d’infecció de coronavirus, segons la sospita clínica comunicada per qualsevol professional facultatiu, tant a residències com a fora d’elles. D’altra banda, a partir d’avui canvia la font que informava sobre el nombre de positius registrats a residències, de manera que ara passen a ser dades del propi Departament de Salut, quan fins ahir eren dades declarades per les pròpies residències.

Dades actualitzades d’ahir

A 15 d’abril els casis confirmats de COVID19 són 39.375, un augment respecte a les dades del passat demà és de 2.870. Un augment que també s’ha de tenir en compte ja que els positius de asimptomàtics des del passat dimarts s’han afegit, ja que s’estàn fent ja tests ràpids. Una nova dada és els casos possibles de positius, pendents de fer tests. a data d’ahir van ser 55.457 persones.

El Departament de Salut no dona la dada d’hospitalitzats total però a les dades de l’Estat si es reflecteix aquesta dada. Segons aquelles dades que són de fa ja dos dies és 23.372 casos, 246 més que el dia anterior. Dels hospitalitzats 2.798 casos han estat greus, i actualment a les UCIs hi han 1.307 casos.

Una de les altres dades importants és la unificació de les defuncions al afegir-se les morts de residències, sociosanitari i domicilis. La dada que ja sabíem és de les morts en els centres hospitalaris que són 3.855, 99 més que ahir. En residències 1.810 persones van perdre la vida, 456 a domicili i 62 a sociosanitaris. El Departament de Salut dona la totalitat de 7.097 casos morts per coronavirus.

Respecte a professionals de la salut, han estat aïllats 11.467 persones, 5.712 professionals sanitaris (56 persones més que ahir) i 5.755 professionals de residències (65 personas més que ahir).

La dada més positiva és la d’altes hospitalàries, que van ser de 17.297 persones, 646 persones més que ahir.