El Parlament Europeu vota en contra d’una esmena dels verds, que venia a demanar coronabonos, a una resolució pactada amb populars, socialistes i que sí que inclou “bons de recuperació garantits pel pressupost de la UE

L’Eurocambra rebutja “mutualitzar” –expressament– el deute generat per la crisi del coronavirus “a escala de la UE“. Per una diferència de 44 vots –326 en contra; 282 a favor–, els eurodiputats de la dreta de l’hemicicle han tombat una esmena dels verds, que ha comptat amb el vot majoritari de socialistes i l’Esquerra Unitària (GUE) a favor de mutualitzar el deute generat pel coronavirus.

L’esmena presentada pel copresident dels verds, Philippe Lamberts, deia així: “Es considera essencial que, amb la finalitat de preservar la cohesió de la Unió Europea i la integritat de la seva unió monetària, es mutualitzi a escala de la Unió una part substancial del deute que s’emeti per a combatre les conseqüències de la crisi de la COVID19“.

Els verds pretenien esmenar la resolució pactada amb populars, socialistes i liberals, que sí que recull una “resposta conjunta al COVID-19″ i que preveu la necessitat de “bons de recuperació garantits pel pressupost de la UE“, uns bons que no assumirien “deutes existents” sinó les que es vagin a crear a conseqüència de la lluita contra la pandèmia.

Aquest dijous s’han votat les esmenes, i el divendres es vota la resolució definitiva, que previsiblement comptarà amb el vot majoritari de l’Eurocambra.

L’existència de bons comuns, de l’emissió de deute conjunt, és un dels elements que més divideixen als líders de la UE. D’una banda estan França, Espanya i Itàlia i, per un altre, Alemanya, Holanda, Àustria i Finlàndia, que no volen sentir ni parlar de mutualització de deute.

La resolució demana a la Comissió Europea “que proposi un paquet ambiciós de recuperació i reconstrucció d’inversions per a donar suport a l’economia europea després de la crisi, més enllà del que el Mecanisme Europeu d’Estabilitat [MEDE], el Banc Europeu d’Inversions i el Banc Central estan fent“.

Segons els quatre grups polítics, “la inversió necessària es finançaria amb un augment del Marc Financer Pluriennal [el pressupost 2021-2027, que es troba embussat], els fons i instruments financers existents de la UE i bons de recuperació garantits pel pressupost de la UE“.

Aquest paquet no ha d’involucrar la mutualización del deute existent i ha d’estar orientat a futures inversions“, diu el text, que, a més, demana que el MEDE mobilitzi més dels 240.000 milions anunciats, i arribi fins als 410.000 de què disposa i subratlla que “com a mesura a curt termini, el Mecanisme Europeu d’Estabilitat hauria d’ampliar immediatament les línies de crèdit preventives als països que busquen accedir a ell per a abordar les necessitats de finançament a curt termini han de fer front a les conseqüències immediates del COVID-19 i amb venciments a llarg termini, preus competitius i condicions de reemborsament vinculades a la recuperació de les economies dels Estats membres“.