El port de Mataró adopta mesures per a la viabilitat econòmica dels usuaris i les empreses i la recuperació de l’activitat arran de l’emergència pel coronavirus. Es reduiran al 50% les quotes de participació en les despeses generals del Port durant l’abril i el maig i es flexibilitzaran pagaments. Les mesures comportaran un cost per al Port que s’ha estimat en més de 175.000 euros

El Consell del Consorci del port de Mataró, integrat pel Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament de Mataró, s’ha reunit telemàticament per analitzar les conseqüències econòmiques i socials que l’emergència sanitària pel coronavirus ha comportat en les persones usuàries i en les empreses vinculades a aquesta instal·lació, així com les actuacions que s’hi estan duent a terme.

Així, ha adoptat un conjunt de mesures per a minorar l’impacte que la crisi sanitària en usuaris i empreses, afavorir-ne la viabilitat econòmica i posar les bases per a la recuperació de l’activitat. S’estima que les mesures relacionades amb el coronavirus comportaran un cost de més de 175.000 euros.

En aquest sentit, les principals mesures que s’aplicaran estan destinades a rebaixar la facturació i flexibilitzar-ne el pagament. Així, durant l’abril i el maig es reduirà el 50% de les quotes de participació en les despeses generals –manteniment i serveis del Port– que hagin d’abonar tots els titulars de les concessions i autoritzacions per a ús i gaudi d’amarradors d’embarcacions, per a l’ocupació de pallols, per a l’ocupació de locals comercials i per a la utilització d’instal·lacions i aparcaments atorgades pel Consorci.

D’altra banda, s’ajornarà l’emissió de factures corresponents a pagaments fraccionats relatives a les autoritzacions i concessions concedides pel Consorci fins als 30 dies després de la finalització de l’estat d’alarma; s’ampliaran els terminis de pagament en període voluntari de 30 a 90 dies; i, en els casos d’empreses que presentin dificultats més greus, s’establiran plans de pagament acordats amb la direcció del Port. Es podrà ampliar fins a un any els calendaris habituals de pagament en acords d’ajornament i fraccionament, en funció de l’afectació en l’activitat i, durant aquest any 2020, suprimir els interessos de demora aplicables.

També cal remarcar que s’ha ajornat l’emissió de noves targetes d’abonats d’aparcament i d’autoritzacions de terrasses fins que finalitzi l’estat d’alarma i que aquest període de temps serà bonificat.

Activitat essencial durant la situació d’emergència

D’altra banda, en el Consell s’ha fet balanç de l’activitat i les mesures desenvolupades durant l’emergència i s’han analitzat les conseqüències en les actuacions i projectes de la instal·lació. Des de l’inici de l’estat d’alarma, el port ha mantingut exclusivament els serveis bàsics: vigilància, marineria, neteja i enllumenat, entre altres, per a preservar les embarcacions en bones condicions i un nivell de qualitat i seguretat a les persones que han hagut de passar el confinament a les embarcacions.

L’hotel Atenea, ubicat en la zona portuària, s’ha transformat per oferir una ajuda sanitària. Els serveis ordinaris de varador i subministrament de carburant van ser suspesos preventivament i només s’atenen els serveis urgents o de treballs essencials.

Ajornament de les obres previstes

Paral·lelament, s’ha decidit que les obres previstes de remodelació de la zona comercial s’ajornaran fins al setembre perquè no afectin la temporada estival. Es preveu que només es duguin a terme alguns treballs previs, com els enderrocs d’alguns mòduls i altres elements per eliminar barreres visuals i millorar els serveis del port. Aquestes tasques s’engegaran tan bon punt s’autoritzi l’execució de noves obres, en el marc de la situació generada pel coronavirus. El gruix de l’obra per a la reforma i millora de l’àrea comercial, valorades en 1,8 MEUR, s’executarà a partir del 14 de setembre.

Document: Nota de Premsa