Els usuaris del servei de transport públic Mataró Bus hauran de pagar a partir del 10 d’abril quan es restitueixen les tarifes vigents segons l’Autoritat dels Transport Metropolità (ATM) i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). Pel que fa als horaris, durant els dies feiners la freqüència és la mateixa que durant els feiners del mes d’agost, i els dissabtes passen a tenir la mateixa freqüència que els diumenges i festius

L’alcalde de Mataró, David Bote, ha signat avui 9 d’abril un decret segons el qual es restitueixen les tarifes del servei públic de Mataró Bus a partir del 10 d’abril tal i com ordena el comunicat de l’Autoritat del Transport Metropolità  (ATM) de l’àrea de Barcelona i apliquen les ciutats que formen part de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i els Transport Urbà (AMTU).

Pel que fa als horaris, durant els dies feiners es continua mantenint la mateixa freqüència que els feines del mes d’agost (reducció del servei en un 33,47%) i els dissabtes passen a disposar de la mateixa oferta de diumenges i festius que suposa la reducció d’un 40,39% respecte un dissabte habitual. Diumenges i festius es manté l’oferta actual. Aquesta oferta suposa una reducció ponderada del servei al llarg de la setmana d’un 32,19%. Aquests horaris del servei de Mataró Bus s’aplicaran mentre duri la situació de crisi sanitària provocada pel Coronavirus (COVID-19) i fins que es dicti una nova resolució.

Les normes de seguretat i higiene continuen essent les mateixes: els ciutadans usuaris han d’entrar per la porta del darrera, exceptuant els vehicles que porten la validadora a la part davantera; es redueix l’aforament dels vehicles a 1/3 de la seva capacitat; s’haurà de mantenir la distància de seguretat d’1 metre entre passatgers i no es vendran bitllets senzills ni en suport paper per evitar el contacte.

Gratuïtat del 2 al 9 d’abril

La mesura de la gratuïtat del servei de transport pública ha estat efectiva mentre ha estat vigent el Reial Decret-Llei 10/2020, de 29 de març, que regulava un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials per tal de reduir la mobilitat de la població.