L’Ajuntament informa als establiments del sector alimentari amb servei directe al públic i als establiments alimentaris amb repartiment a domicili de les recomanacions de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) i de l’Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). L’Ajuntament també fa un seguiment, a través de la Policia Local i del Servei de Protecció Civil i Salut, dels establiments perquè compleixin amb la normativa sanitària vigent durant la crisi del coronavirus

Les principals recomanacions per als establiments del sector alimentari amb servei directe al públic són les següents:

 • Renteu-vos les mans sovint, i incrementeu-ne la freqüència tot el que sigui necessari. Cal disposar sempre de sabó i eixugamans d’un sol ús.
 • Com a sistema de desinfecció addicional al rentat de mans, es poden utilitzar desinfectants a base d’alcohol.
 • Poseu a disposició de la clientela guants d’un sol ús o desinfectants a base d’alcohol per facilitar-los la higiene de les mans. Faciliteu guants d’un sol ús especialment per agafar qualsevol aliment no envasat (fruita, verdura, pa…) i verifiqueu que es respecta aquesta recomanació.
 • Eviteu la contaminació creuada entre els aliments i qualsevol font de contaminació com, per exemple, diners, telèfons mòbils o altres estris. Cal rentar-se les mans minuciosament cada vegada que s’hagi tocat una superfície que pugui estar contaminada o bé utilitzar sistemàticament pinces o guants nets i desinfectats per manipular aliments.
 • Extremeu i incrementeu la freqüència de la neteja i desinfecció de tot l’establiment, incloses les superfícies de les zones de lliure accés per al públic com, per exemple, els taulells, els agafadors dels carretons de la compra i altre mobiliari, i en especial els serveis higiènics.
 • Realitzeu una ventilació adequada dels espais de treball i d’altres espais d’accés lliure per al públic.
 • Manteniu les distàncies de seguretat, d’entre 1 i 2 metres

Les recomanacions per als establiments que fan repartiment a domicili d’aliments són les següents:

 • Lliureu tots els aliments, i en especial les fruites i verdures, degudament protegits per evitar qualsevol contaminació.
 • Garantiu la cadena del fred i la higiene del personal que fa el repartiment: rentar-se les mans sovint, i incrementar-ne la freqüència tot el que sigui necessari. És recomanable facilitar al personal un sistema de desinfecció a base d’alcohol per possibilitar la higiene freqüent de les mans.
 • Garantiu les bones pràctiques de manipulació: eviteu la contaminació creuada entre els aliments no envasats o embolcallats i qualsevol font de contaminació com, per exemple, les pròpies mans, objectes personals, telèfons mòbils o altres estris.
 • En el moment de recollir la comanda i en l’entrega al domicili respecteu la distància entre persones d’entre 1 i 2 metres.
 • Faciliteu equips de protecció individuals al personal i utilitzeu-los correctament.

D’una banda, el servei de Promoció de Ciutat de l’Ajuntament ha fet arribar aquesta informació als establiments d’aquest sector. D’altra banda, la Policia Local disposa de totes les recomanacions i col·labora amb el Servei de Protecció Civil i Salut posant-les en coneixement quan detecta alguna irregularitat.

Des del Servei de Protecció Civil i Salut s’estan fent assessorament per minimitzar el risc sanitari d’aquests establiments, alhora que s’està realitzant control oficial si procedeix.