L’Ajuntament de Mataró i TecnoCampus Mataró-Maresme han fet la recopilació de les mesures locals, autonòmiques i estatals que han sorgit aquests dies de suport a PIMES i autònoms. L’objectiu és oferir un document amb un resum per fer més fàcil l’accés a la informació a aquest col·lectiu, motor del teixit empresarial de la ciutat i de la comarca que veu afectada la seva activitat per la crisi de la COVID19

Per tal de minimitzar l’impacte econòmic de la crisi sanitària de la COVID19, les diferents administracions han posat en marxa un paquet de mesures econòmiques i sociolaborals de suport a PIMES i autònoms. L’Ajuntament de Mataró i TecnoCampus Mataró-Maresme les han recollit en un únic document per facilitar la tasca de les empreses empreses i autònoms que formen el teixit empresarial i comercial de la ciutat i de la comarca i que en aquests moments es troben davant un nou escenari.

Entre aquestes mesures s’hi compten ajuts i prestacions per a activitats suspeses o amb reducció de la facturació. També facilitats tributàries com l’ajornament del pagament d’impostos així totes les mesures econòmiques i fiscals impulsades per l’Ajuntament de Mataró. En un apartat hi ha les línies de finançament obertes per l’Institut Català de Finances (ICF) i l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) davant d’aquesta situació de crisi que es deriva de la COVID19. Pel que fa als Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), el document explica el seu significat, qui el pot sol·licitar, els procediments, els terminis i els drets laborals dels treballadors.

En aquesta guia recopilatòria, que s’actualitzarà cada 24 h, també hi ha un apartat per a mesures específiques per a autònoms com a persona física que és l’ajut a fons perdut. Per últim, també hi ha un apartat d’altres mesures amb informació sobre bonificacions en el cànon de l’aigua, el subministrament de l’electricitat i la moratòria de deute hipotecari de l’habitatge habitual.