Els Serveis d’Assistència Domiciliària, Teleassistència, el menjador social i els àpats per a les persones grans, el Centre de Suport Alimentari l’Entorn, el Servei d’Atenció Social i el Centre d’Acollida Municipal per a les persones sense sostre són alguns dels serveis que es reforcen i reorganitzen amb l’objectiu de garantir la correcta atenció a tots aquells col·lectius més vulnerables i dependents de la ciutat

L’Ajuntament ha pres diferents mesures de coordinació i assistència en relació a la prestació de serveis bàsics, sempre mantenint la protecció de la salut pública, amb l’objectiu de reforçar la protecció dels col·lectius de persones dependents i vulnerables durant l’Estat d’Alarma decretat pel govern espanyol en el Reial Decret 463/2020 del 14 de març.

En el decret d’alcaldia 2081/2020 del 16 de març, derivat de l’activació de la fase d’emergència 1 del Pla Bàsic d’Emergència Municipal, concretava quins eren els serveis públics essencials i quines mesures es prenien per protegir a la ciutadania i als treballadors municipals.

Seguint en la mateixa línia els serveis municipals que s’han reforçat i/o reorganitzat en un nou decret centrat en les mesures socials són els següents:

 • Els Serveis d’Assistència Domiciliària i de Teleassistència es reforcen per donar servei a totes aquelles persones que ho puguin necessitar com a conseqüència del tancament de centres de dia i altres serveis socials i vetllar perquè el servei es presti en les degudes condicions de seguretat.
 • Els àpats de les persones grans usuàries dels menjadors dels casals municipals de la Gent Gran de Mataró, en aquells casos que ho necessitin, es lliuren a domicili amb la col·laboració d’entitats del Tercer Sector. El servei de menjador social es reorganitza per adaptar-se a les mesures sanitàries i evitar proximitat entre els assistents.
 • El Centre de Suport Alimentari l’Entorn organitza el sistema de lliurament de lots a domicili a les famílies beneficiàries en funció del número de membres, i a adults que han d’estar confinats a casa.
 • La prestació del Servei d’Atenció Social s’organitza de forma que les consultes i gestions es fan principalment de  forma telefònica al 93 758 2301. Es mantenen els equips de treball per torns per assegurar l’atenció social urgent. Es crea una bústia al correu electrònic consultaserveissocials@ajmatarocat per atendre consultes de forma telemàtica, i s’elabora un protocol per a la prevenció de situacions de conflicte i violència en famílies en situació de risc social, mitjançant suport psicològic.
 • El Centre d’Informació i Recursos per a les Dones estableix canals segurs per facilitar vies de comunicació i suport a les dones que ho necessitin.
 • S’organitza, en col·laboració amb les Oficines de Farmàcia, entitats del Tercer Sector i voluntariat de la ciutat, un sistema per fer arribar la medicació a les persones grans soles que tenen dificultats per desplaçar-se al centre de salut i a la farmàcia. En el cas de les persones que tenen prescripció de receptes sense cost se sol·licita el servei en el mateix Centre d’Atenció Primària. En la resta de casos i per mitjà d’un formulari, es pot sol·licitar aquest servei al portal d’entitats de l’Ajuntament i al de la Fundació Hospital dins del Programa Soledat Covid-19.
 • L’Ajuntament manté la comunicació permanent amb el sistema de Social i de Salut per oferir la col·laboració i el suport, de forma coordinada, a les necessitats extraordinàries d’aquests serveis a la ciutat, en la mesura de les possibilitats en cada moment.
 • Es fa el seguiment del decret d’alcaldia 2196/2020, de 23 de març, per fer arribar a les famílies dels infants que disposaven de beques menjador de les targetes moneder que el Departament de Benestar Social de la Generalitat ha posat a disposició. En aquest cas, les famílies que no van anar a buscar-les, ho poden fer trucant al telèfon d’informació de l’Ajuntament (900 859 009).
 • Per atendre les persones sense llar, Mataró ha habilitat la masia de Can Boet com a segon Centre d’Acollida Municipal que se suma al de Can Soleret. En aquests moments també s’estudien altres espais per reforçar aquest sistema. A més, Creu Roja ha posat en marxa una unitat mòbil per detectar aquestes persones en els punts on habitualment hi són presents.
 • Elaborar materials divulgatius per promoure hàbits saludables i propostes d’activitat física, i difondre per tots els mitjans a l’abast les obligacions i les recomanacions a la ciutadania durant la situació d’emergència.
 • Coordinar el sistema de voluntariat a través de l’Agència de Suport i Serveis a les Entitats de l’Ajuntament de Mataró amb les entitats de la ciutat.
 • Les unitats familiars allotjades en el parc públic que hagin vist disminuïts els seus ingressos com a resultat de la situació generada pel COVID-19, podran optar a una bonificació del lloguer. Per fer-ho, caldrà que acreditin aquesta condició i que ho sol·licitin a l’Oficina Local d’Habitatge. En funció de l’evolució de la situació d’emergència s’acordaran altres mesures per donar resposta a necessitats habitacionals. Mentre l’Oficina Local d’Habitatge romangui tancada, s’oferirà informació sobre aquesta bonificació per mitjà del correu pumsa@pumsa.cat.
 • ’Ajuntament informarà i assessorarà de les mesures decretades per les diferents administracions o qualsevol altre dubte que es tingui en matèria d’habitatge mitjançant el correu habitatge@ajmataro.cat.
 • La companyia Aigües de Mataró SA (AMSA) també farà front a la crisi del coronavirus amb l’adopció de mesures per ajornar els terminis de pagament sense recàrrec i, amb la no suspensió del servei d’aigua per manca de pagament a les famílies o empreses mentre se sostingui l’estat d’alarma. Aquestes mesures s’afegeixen a les ja decretades per la Generalitat de Catalunya respecte la reducció del 50 % al cànon de l’aigua.