L’Ajuntament ha fet un BAN regular les passejades del gossos mentre duri l’estat de l’alarma

L’Ajuntament diu que amb l’objectiu de conciliar les necessitats i el benestar dels gossos, amb la protecció de la salut de la resta de persones i el respecte responsable de les restriccions establertes a la circulació durant l’estat d’alarma, es requereix a la ciutadania de Mataró la màxima col·laboració en el compliment de les següents mesures:

  1. Només pot treure a passejar el gos una persona, mai amb d’altres acompanyants, excepte menors de curta edat que no poden quedar-se sols a casa o a càrrec d’una altra persona.
  2. Les passejades han de ser curtes, només les imprescindibles per cobrir les necessitats fisiològiques dels animals, sense que la distància superi els 200 metres del seu domicili.
  3. Les passejades s’han de dur a terme durant els moments de menor afluència a les vies públiques, sempre que sigui possible.
  4. Les passejades no són activitat d’oci i per tant no es podrà tenir contacte amb d’altres persones i animals.
  5. L’ús dels correcans no està permès.
  6. Tanmateix, s’han de tenir en compte les disposicions de l’Ordenança Municipal sobre tinença, protecció i control d’animals, i especialment les referides a la presència d’animals als espais i vies públiques, a les normes de conducció, deposicions i miccions, i a la prohibició d’alimentació en la via pública (amb l’excepció de les persones degudament autoritzades per a l’alimentació de determinades colònies de gats).

La deambulació fora dels casos permesos, amb incompliment o alteració de les restriccions decretades, serà objecte de denúncia, amb independència d’altres infraccions relacionades amb les ordenances municipals que també s’haguessin pogut cometre.

“Només es pot sortir de casa per motius estrictament necessaris. Quedarnos a casa salva vides!”. així acaba el BAN.