El Consell de Relacions Laborals de Catalunya actualitza el document de recomanacions per a empreses i persones treballadores davant del coronavirus

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Ha volgut agrair enormement l’esforç que els i les professionals de tots els serveis d’atenció a les persones, siguin de l’àmbit d’Afers Socials com de Treball, estan fent aquests dies en la situació d’emergència que vivim pel coronavirus.

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya ha arribat a un nou acord d’actualització del document de recomanacions -adjunt- per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus SARS-COV-2 que va consensuar i publicar el passat 9 de març.

El nou document suposa una adaptació a l’evolució de la situació d’emergència sanitària i també inclou un nou apartat de recomanacions de flexibilització de professionals a l’àmbit dels serveis essencials d’atenció a les persones.

La situació d’excepcionalitat que vivim fa necessari adoptar solucions transitòries que permetin fer front a la necessitat de prestar serveis essencials a les persones amb algun tipus de dependència. En aquest sentit, el Consell de Relacions Laborals proposa facilitar i flexibilitzar la mobilitat de personal que tingui suspesa temporalment la seva activitat per atendre situacions d’emergència social, tenint sempre en compte qüestions com les titulacions acadèmiques o professionals que capaciten per a la prestació del servei.

Així, el document inclou la següent informació:

  • Mesures de prevenció de riscos laborals a adoptar, centrades en les actuacions ambientals, organitzatives i individuals sobre els treballadors i les treballadores, amb l’objectiu de minimitzar el risc.
  • Possibles actuacions en l’àmbit de les relacions laborals que s’han consensuat per tal de que Catalunya tingui una proposta unificada de mesures i accions, que permeti una millor actuació coordinada al sí de les empreses.
  • Consideracions sobre la determinació de la contingència davant l’exposició d’una persona treballadora a un agent biològic que li comporta un període d’aïllament preventiu.
  • Afavorir la mobilitat de personal vinculat al sector essencial de serveis d’atenció a les persones en el context de l’emergència sanitària i social.

El Consell de Relacions Laboral de Catalunya és l’òrgan estable de concertació social format pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, les patronals Foment del Treball Nacional i Pimec, i els sindicats CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya.

Document: Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-COV-2