CATAC-CTS/IAC denuncia a una carta dirigida a tots els dirigents polítics vetlli per els professionals sanitaris, que es proporcionin els EPI’s necessaris per a cada atenció i que no es comptin les nostres hores com un deute i a la vegada es regategi la remuneració d’allò que està ben justificat

En una carta de les Seccions Sindicals de la CATAC-CTS/IAC adreçada a tots els polítics narren la situació actual a l’Hospital de Mataró. Comparen la situació actual amb una zona de guerra. Diuen que estan patint una allau de pacients que bé s’assembla a la de qualsevol conflicte bèl·lic. I el que sap més greu és que tenen la sensació de no poder respondre amb contundència a les necessitats.

També diuen que fa anys que es reclama que no es desmunti la Sanitat pública, que no es deixi en situació precària les dotacions de professionals, que no es retalli en materials i utillatges. Fa massa anys que exigim que les poblacions tenen unes necessitats que van més enllà de la ideologia política i del cost econòmic.

Denuncien que quan l’altre dia el Director del CatSalut es va atrevir a escriure que les professionals de la Sanitat eren garants de les necessitats assistencials, que estaven obligats a donar resposta a aquestes necessitats, potser algú obviava que els primers garants de tot això són els que prenen les decisions des de dalt. Responsables de retallar la Sanitat Pública fins a fer-la mal, responsables de revifar la sanitat privada, amb ànim de lucre, que ara es mira el problema des de lluny.

Es pregunten si els polítics son capaços de dormir a les nits sent els responsables de què la Sanitat Pública es trobi en aquesta situació de caos, i si son capaços de mirar a la població sense que es posin vermells de vergonya?

Segueixen dient que és intolerable que la mala gestió, previsió i inacció dels polítics provoqui la falta de professionals, la manca d’equips de protecció i la manca d’espais alternatius que la població necessita. Continuen dient que potser altres no s’atreveixen a dir-ho, però sou responsables de moltes morts de catalans i per desgràcia les que queden.

La carta segueix dient que veuen cada dia la preocupació en la cara dels professionals per la magnitud de la situació, per la manca d’eines per fer-li front, per l’esgotament que la manca de professionals provoca. Però a la vegada veuen coratge, responsabilitat, vocació. No els ha fet falta un decret que els converteixi en “servidumbre”, per, ells mateixos, posar per endavant les necessitats de la població a les seves pròpies. No ha fet falta que els recordin quin és el seu treball, el de vetllar per la salut de tothom.

Finalitza la carta exigint als polítics que vetllin per ciutadans, que vetllin per els professionals sanitaris, que permetin que cada dia tornin sans a casa per poder tornar l’endemà al camp de batalla. Exigeixen que es proporcionin els EPI’s necessaris per a cada atenció, exigeixen que no els fuetegin constantment, saben a què ens dediquen i allà estaran, al peu del canó. Exigeixen que no es comptin les nostres hores com un deute i a la vegada es regategi la remuneració d’allò que està ben justificat, la seva voluntat de tirar aquesta situació endavant.

“Podem dir i ho direm ben alt, que vetllarem per tots i no deixarem passar aquesta injustícia.”, acaben dient.

Document: Carta Situació COVID19