Entre altres mesures, s’està estudiant la possibilitat d’ajornar el pagament dels tributs municipals, es prioritza agilitar el pagament a proveïdors i s’estudiaran fórmules per modificar, resoldre o suspendre contractes per ajustar els serveis que sigui necessari a la demanda actual

L’alcalde, David Bote, va signar ahir dos decrets i avui un ban que recullen les primeres mesures de tipus econòmic davant el nou escenari provocat per la crisi sanitària del coronavirus, amplien els serveis considerats essencials i recullen les limitacions i criteris que afecten a la mobilitat i les activitats dels ciutadans.

El primer decret conté mesures complementàries a les que es van prendre el passat 13 de març, sumant l’Oficina de mediació, civisme i convivència i l’Agència de suport i servei a les entitats a la llista de serveis municipals essencials per gestionar la situació emergència. L’Ajuntament ha posat en marxa les actuacions necessàries per fomentar el teletreball i el treball des de casa dels empleats públics de manera preferent.

La Gerència i la Direcció de Serveis Econòmics de l’Ajuntament han rebut els següents encàrrecs:

 • Estudiar els mecanismes per compensar serveis que, a causa de la situació, no s’estan prestant de la manera que es preveu als contractes vigents, com és el cas del transport urbà (Mataró Bus) i la recollida de residus. El Servei de Compres i Contractacions estudiarà cada cas concret per analitzar les possibles fórmules de resolució de contractes per mutu acord, modificació, suspensió o reajustament de serveis a les circumstàncies actuals.
 • Estudiar la possibilitat d’ajornar els terminis de pagament dels impostos, tributs i taxes municipals previstos al calendari fiscal.
 • Garantir la diligència de la tramitació, especialment pel que fa a les factures a proveïdors.
 • Estudiar d’impacte econòmic per la crisi del coronavirus sobre les finances municipals.

Els serveis municipals rebran instruccions de la Secretaria General de l’Ajuntament en relació a la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis per tramitar els procediments administratius que estiguin en curs a causa de l’estat d’alarma decretat per l’Estat.

Recuperació de les competències de la Junta de Govern

El segon decret signat ahir per l’alcalde comporta la recuperació temporal per part seva de les competències delegades a la Junta de Govern Local, ja que la legislació corresponent no permet les reunions per videoconferència per adoptar acords dels òrgans de govern. El mateix decret ajorna la convocatòria del proper Ple municipal i preveu com a nova data per a la seva celebració el 16 d’abril.

Ban municipal: espais públics tancats, criteris d’obertura d’establiments i altres mesures

En tercer lloc, l’alcalde ha signat avui un ban per demanar la màxima col·laboració de la ciutadania, apel·lant a la responsabilitat individual i col·lectiva, en compliment de les mesures de confinament domiciliari. El text normatiu inclou:

 • Recordatori de les limitacions de mobilitat: només es pot circular per la via pública per adquirir aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; assistir a centres sanitaris; anar a treballar; tornar a la residència habitual; assistir a menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o especialment vulnerables; anar a entitats financeres i asseguradores; per causa major; per proveir-se de carburant o per altres causes justificades o activitats anàlogues. La circulació es farà pel temps mínim imprescindible, de manera individual (excepte si s’acompanya una persona dependent o menor d’edat) i mantenint un metre mínim de distància respecte a les altres persones. Resten expressament prohibits al pas parcs i places, passeig Marítim, platja, zones agrícoles (excepte pagesos, treballadors i proveïdors) i zona forestal.
 • Criteris per als establiments comercials que tenen permesa l’obertura: limitar l’aforament a 1/3 del total, controlar la distància de seguretat dels clients (1 metre mínim), impedir el consum de productes en els mateixos establiments, etc. Resten tancats al públic, entre altres, bars, restaurants, establiments d’oci i comerços minoristes no essencials.
 • Criteris per a empreses i entitats amb activitat: per garantir la salut i higiene, i les distàncies entre treballadors i clients. Es fa especial esment de les obres, que s’hauran d’ajustar a les recomanacions que han publicat els col·legis d’arquitectes i aparelladors.
 • Mesures per reduir la mobilitat dels vehicles: el pagament i control de les zones blaves i taronges queda suspès; l’estacionament en els carrers de canvi quinzenal es farà de manera indefinida en el costat permès dels dies 16 al 31 del mes; els transports públics continuaran funcionant amb mesures per garantir la seguretat i higiene dels vehicles.
 • Es demana acudir als centres sanitaris només si és imprescindible i es recorden el telèfon d’informació general (012), per simptomatologia del coronavirus (061) i per emergències (112).
 • Es demana a la ciutadania que posposi qualsevol tràmit no essencial i, si és imprescindible, utilitzar els canals telemàtics.
 • Es recorda que cal estar informats pels canals de comunicació oficial i abstenir-se de difondre informacions sobre els serveis públics si no provenen dels mateixos.
 • Es demana a la ciutadania la col·laboració amb els serveis públics i cossos de seguretat i es recorda que la desobediència respecte al confinament pot ser sancionada amb multes que van dels 600 € als 30.000 €.

Horari i aforament limitats al Mercat municipal de la Plaça de Cuba

Per últim, la regidora de Promoció de Ciutat, Núria Moreno, va signar ahir un decret per limitar l’horari i l’aforament al Mercat municipal de la Plaça de Cuba, que mentre duri l’estat d’alarma obrirà en horari de matí (de 8 a 14 h) de dimarts a divendres, també els divendres a la tarda de 17 a 20 h i els dissabtes de 7 a 14 h. El supermercat Bon Preu ubicat a dins del mercat funcionarà segons el seu horari propi.

L’accés al mercat només es pot fer per les dues portes de la façana de muntanya que s’utilitzen una com a entrada i l’altra com a sortida. L’aforament es limita a 100 persones. En horari d’obertura del mercat, el supermercat Bon Preu limitarà el seu aforament a 50 persones. Els paradistes i operadors comercials esdevenen responsables de garantir la informació i el control de les mesures entre els clients i d’adoptar les pròpies pel que fa els treballadors.