Junts per Mataró ha remet a l’alcalde una carta en la que es ofereixen a dialogar per impulsar una bateria de mesures de forma immediata que complementi les anunciades a nivell d’organització municipal, i que van encaminades a donar suport als sectors econòmics i socials de la ciutat, entre d’altres

El grup municipal Junts per Mataró en carta a l’alcalde, David Bote, han indicat que en el moment excepcional que vivim, el passat 13 de Març aquest Ajuntament va aprovar el Decret 2081/2020 per Activa la fase d’Emergència 1 del DUPROCIM-Pla Bàsic d’Emergències Municipal, per tal de garantir la continuïtat dels serveis bàsics de la ciutat, així com incrementar la capacitat organitzativa i operativa del propi Ajuntament.

D’acord amb les mesures aprovades fins al moment, entenen, segueixen dient, que la situació requerirà de noves mesures de contingència a fi de pal·liar la situació. En aquest sentit, des del Grup de Junts per Mataró s’ofereixen a dialogar amb el Govern de la ciutat per impulsar una bateria de mesures de forma immediata que complementi les anunciades a nivell d’organització municipal, i que van encaminades a donar suport als sectors econòmics i socials de la ciutat, entre d’altres:

 • Suspendre terminis de pagament de tots els impostos, taxes, cànons i lloguers municipals.
 • Aplicar mesures que vagin més enllà de la liquiditat, determinant un període de carència per aquells tributs que evitin el tancament definitiu de negocis.
 • Pla urgent de suport als paradistes dels Mercats municipals: treballen per abastir d’aliments els ciutadans en un equipament municipal. El govern municipal els ha d’ajudar a gestionar les cues i accessos dels clients, i se’ls ha de proporcionar material sanitari de protecció.
 • Dissenyar des d’ara les polítiques de promoció econòmica per dur a terme un cop finalitzada l’epidèmia.
 • Implementar campanyes de difusió de mostres i fires de comerç al carrer, així com preparar una campanya d’estiu extraordinària.
 • Treballar amb els bancs per aplicar suspensions i carències dels pagaments de crèdits i hipoteques per persones, autònoms i pimes.

Al  mateix temps, és imperatiu exigir al govern que presideix Pedro Sánchez mesures immediates i indefinides per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia, en el marc de les seves competències:

 • Prendre mesures que millorin la tresoreria de les empreses i autònoms a través de suspendre els terminis de pagament de tributs estatals, cotitzacions de la Seguretat Social i les quotes d’autònoms; així com l’ampliació dels terminis vençuts dels anteriors.
 • Seguretat jurídica en el marc de les relacions laborals per evitar acomiadaments, reducció de retribució i alteració de la relació laboral:
 • Establir una indemnització per els treballadors autònoms.
 • Mantenir la remuneració dels treballadors que han de romandre a casa i equiparan les situacions de malaltia amb el confinament, el tancament temporal del seu lloc de treball, la quarantena, o la cures de familiars i dependents.
 • Assegurar que ERTE no suposin una pèrdua retributiva pels empleats ni consumeixin atur.
 • Assegurar la liquiditat per evitar problemes de tresoreria dels negocis i evitar tancaments definitius:
 • Establir línies de crèdit tous sense límit de liquiditat.
 • Agilitat en l’atorgament del crèdits.
 • Tenir en compte que els imports mínims no siguin un impediment a les pimes i autònoms.
 • Relatiu a bancs, donat que el sector bancari va rebre una injecció de diners pública de més de 60,000M€; la major part del qual no es va tornar mai: Suspendre terminis de pagament de les hipoteques bancàries i crèdits per persones i activitat econòmica.

Finalment, volen reiterar que és fonamental que en el procés d’ajudes a l’activitat econòmica es vetlli perquè totes aquestes mesures arribin prioritàriament a les pimes, els autònoms i els sectors més afectats per la pandèmia.

Document: Carta a l’alcalde per demanar diàleg per mesures econòmiques