El pressupost per al 2020, que puja a 147,66 M €, ha sigut aprovat aquest dijous 12 de març en el Ple Extraordinari

El Ple municipal, reunit ahir dijous 12 de març en sessió extraordinària, va aprovar definitivament el Pressupost Municipal per al 2020 amb els vots a favor del Govern (PSC-CP i ECPM-ECG) i els vots en contra dels grups municipals d’ERC-MES, Junts x Mataró i C’s.

El pressupost de l’Ajuntament per al 2020, que no ha variat respecte l’aprovació inicial, puja a 147.665.610,00 €, un 1,45 % més que l’aprovat per al 2019 (+2,1 M €). La despesa per habitant serà de 1.162,83 €. Pel que fa al pressupost consolidat –Ajuntament i empreses públiques- serà de 176,71 M €, un 1,34 % inferior al de 2019 (-2,4 M €).

El pressupost 2020 s’emmarca en l’escenari 2020-2023, segons el qual aquest any cal fer front a un desajust de 8,8 M € amb un augment d’ingressos i una reducció de la despesa mitjançant l’aplicació del Pla de racionalització.

Els majors ingressos obtinguts per la modificació d’ordenances fiscals (+4,3 M €), sumats a d’altres conceptes com la reducció de la càrrega financera, han permès fer front a l’augment de despesa de personal (+2,7 M €) i a la revisió d’alguns contractes per actualitzar les condicions i millorar serveis com la recollida de residus i neteja viària (+2 M €) o la neteja d’edificis (+0,5 M €) , entre d’altres. Així doncs, la despesa global prevista per a la recollida i tractament de la brossa i la neteja viària serà de 13,79 M €, 2,21 M € més que el 2019.

La previsió és rebaixar l’endeutament del grup –Ajuntament, empreses públiques i Consorci de Residus Sòlids Urbans del Maresme- fins assolir una ràtio d’endeutament del 69,97 % al final de 2020.

Despeses

La despesa més important de l’Ajuntament el 2020 seguirà sent ensenyament, a què s’hi destinaran 20,07 M € (+2,56 %). La partida de seguretat i protecció civil s’incrementa fins als 14,97 M € (+14,73 %) i passa a ser la segona despesa més important; i la tercera és la destinada a recollida, tractament de la brossa i neteja viària, que ascendeix fins als 13,79 M € (+19,08 %), i la quarta despesa més quantiosa és per a protecció i promoció social, 13,41 M € (-1,11 %).

Disminueix un 13,92 % la partida destinada a pagar el deute públic. El 2020 s’hi destinaran 13,34 M €, 2,15 M € menys que l’any passat.

També superen els 10 milions d’euros els programes d’habitatge, urbanisme i vies públiques (10,75 M €) i cultura (10,10 M €).

Inversions

Per al 2020 la inversió prevista puja a 19,68 M €, que es finançarà amb nou endeutament (13,5 M €), subvencions (4,42 M €) i estalvi corrent (1,75 M €).

La partida més gran d’inversió serà per posar la ciutat al dia (6,86 M €) -1,36 M € per a actuacions a l’espai públic i 5,5 M € en equipaments-. Alguns exemples són 1,53 M € que es destinaran a enllumenat o 600.000 € per al Pla d’asfaltat i reparació de voreres.

Altres inversions destacades són 1 M € per al Pla d’Impuls al Centre; 993.338 € per a l’anella ciclista; 672.000 € per al projecte d’habitatge Yes, we rent; o 416.583 € per a actuacions en el tram de l’N-II comprès entre la Riera d’Argentona i la Riera de Sant Simó, entre d’altres.

Els pressupostos participatius, que passen a ser bianuals, compten amb una inversió d’1,5 M € per al 2020.

Al·legacions

Les al·legacions presentades pels grups municipals d’ERC-MES (71) i de Junts x Mataró (3) no tenen la consideració jurídica de reclamacions. No obstant això, i d’acord amb la voluntat de transparència i diàleg amb la resta de grups, el Govern ha respost de manera detallada totes les qüestions que fan referència a partides pressupostàries o afectacions concretes al Pressupost de 2020. El Govern ha respost favorablement les aportacions que fan referència a accions ja previstes i es mostra disposat a estudiar la possibilitat d’incorporar en futurs exercicis algunes propostes de millora formulades per aquests grups polítics, i ha desestimat les propostes per a les quals no hi havia marge pressupostari.