El grup de Junts per Mataró en un comunicat enviat ens indica que van votar en contra de l’aprovació inicial del Pressupost de l’ajuntament per l’exercici 2020 perquè veien un pressupost de mínims, sense ambició, enfocat sobretot a racionalitzar i ordenar deute, però que no servirà per dinamitzar àmbits com la cultura, el comerç ni altres que necessita la ciutat urgentment. En definitiva, constaten falta d’ambició política. Aquests pressupostos podrien haver servit per fer avançar la ciutat, però ens fan quedar on érem. Des de Junts creuen que el govern PSC-ECPodem no ha tingut marge de millora possible, però el cert és que en comptes de fer una aposta decidida pel desenvolupament de la ciutat sembla que aquest Govern s’instal.la en l’eterna promesa

El grup municpal indica que es tracta d’un projecte de pressupostos que no ha tingut en compte les necessitats reals d’aquesta ciutat i que s’ha fet sense buscar el consens de totes les opinions, per tant entenen que no es representatiu de les diverses sensibilitats polítiques de Mataró.

Denuncien que es presenta aquest pressupost després d’una precipitada aprovació de les ordenances fiscals per part del Govern i provocant una situació en la qual no s’ha fet en paral·lel la tramitació d’ambdues propostes, la qual cosa genera dèficits a l’hora de debatre i d’arribar a un consens mínimament raonable.

Per altra banda, indican que aquest projecte de pressupostos no és honest donat que retalla la despesa en totes aquelles àrees de projecció de ciutat: cultura, esports, empresa… mentre que destina una despesa molt superior als òrgans de govern.

Tenint con compte tots aquests factors, aquest creuen des del partit que s’hauria de refer el pressupost i buscar l’esmentat consens. Junts per Mataró no fa adhesions: fa negociacions polítiques que repercuteixen en el benestar dels ciutadans de Mataró, segons indicant en el comunicat. Tenen la legitimitat i la responsabilitat de defensar el parer i l’opinió d’una part molt important d’aquesta ciutat, i per això han trobat a faltar la possibilitat real d’entrar en un procés de negociació.

Aquests pressupostos permeten disposar al Govern de recursos, no pas per una tasca de racionalització de la despesa pública, aquesta és una tasca que queda pendent, sinó pel fet que han incrementat la pressió fiscal a tots els ciutadans amb la pujada de pràcticament tots els impostos municipals.

Des del Grup municipal de Junts per Mataró, han presentat al·legacions al pressupost presentat, de les que volen, sobretot, incidir en tres àmbits clau per a la ciutat:

Comerç, turisme i empresa. És palesa la disminució econòmica a les partides al voltant del comerç, les fires, el turisme, la promoció de ciutat i el suport al cooperativisme, quan hi ha tants projectes en marxa que requereixen un major esforç. L’aportació econòmica que reben els sembla un despropòsit.

Tenim davant el Pla d’Impuls del Centre, el desenvolupament de les accions de turisme cultural, esportiu, industrial i familiar que ja es van iniciar els mandats passats. Tot elles propostes encaminades a projectar la nostra ciutat amb l’objectiu d’atraure possibles visitants que ens aportin major activitat econòmica i més ocupació tant en el comerç com a la restauració i alhora millorin l’entorn urbà de la ciutat, realçant tot el nostre patrimoni i identitat. Per tant, demanen, proposen, revisar els imports previstos en el pressupost pel 2020 per a totes aquestes partides.

També, en foment de l’ocupació, demanen que les subvencions dels plans d’ocupació vagin dirigides a les empreses. Hem de començar a entendre que compromís empresarial és compromís social. Si dotem d’eines a les empreses podrem fomentar la contractació. Cal que s’inclogui la bonificació de certs impostos, que ja es fa amb percentatges petits, per a la contractació de llarga durada i la formació del treballador.

Cultura. El grup municipal indica que no és acceptable la rebaixa de despesa en aquesta àrea, pràcticament un 34% respecte a l’any anterior. Creuen que és molt important que aquest govern entengui que la ciutat ha de projectar ambició i centralitat en l’àmbit cultural, indispensable per generar un retorn en àmbits com el turisme, l’hostaleria i fins i tot, en ocupació a la ciutat.

Per tant, cal recuperar les inversions no proposades per tal que es duguin a terme iniciatives culturals que consoliden una oferta a Mataró, aquí parlem del Festival de Jazz, el Festival de Música Antiga, i, sobretot, el festival d’orgue Jaume Isern del mes de juliol. Indústria cultural vol dir saber aprofitar totes les oportunitats: des de Les Santes fins al Museu de Mataró i les seves extensions. Ha de ser un sector de dinamització econòmica aglutinant tots els actors públics i privats, gestionant objectius comuns.

COMUNICAT Junts per Mataró