El Grup Municipal de Junts per Mataró demana al Govern local i al supramunicipal, altura de mires i que tingui en compte les necessitats reals de la ciutadania en matèria de seguretat ciutadana

En una nota de premsa, el grup municipal de Junts per Mataró indica que les polítiques de lluita contra les violències urbanes i la criminalitat a la ciutat estan sent talment reduccionista i temorenques, creiem que, o no es vol o no es sap afrontar amb valentia tota la problemàtica que subjau en l’increment de la delinqüència a la nostra ciutat.

Mataró a patit un fort increment de la criminalitat a causa de diferents factors, a títol d’exemple alguna dada i un gràfic per il·lustrar.( Increments entre 2018 /2019: mentre han baixat els furts un 3,4%, s’han incrementat el: Tràfic de drogues + 111%, Robatoris amb violència +3,7%, Homicidis dolosos i/o assassinats en temptativa +100%; Homicidis assassinats dolosos consumats +100%).

En la nota indican que “la nova criminalitat és heterogènia i transnacional i obliga a redefinir els perfils professionals, a demanar major qualificació pels agents jurídics que intervenen, així com un major nombre de dones policies que facilitarà el canvi cultural per als nous rols.

Continua dient que “un altre factor estressant de la criminalitat és la cronificació de la precària situació socioeconòmica i l´ anomia que genera grupuscles de persones autònomes organitzats “ad hoc”, aprofitant-se de la desorganització social i física dels barris on desenvoluparan les seves activitats amb total impunitat, un exemple clar d’això són les usurpacions d’immobles i l’heterogènia màfia que l´envolta (amb les seves interrelacions amb la immigració il·legal, els delictes contra la Salut publica, tràfic i tracta de persones, tinència d’armes, delictes contra la propietat, etc ..), situacions que no s’han d’ obviar ni amagar. ” Segueix dient “Si a les situacions anteriors li afegim la pressió sobre la criminalitat duta a terme a Barcelona en el darrer any i el conseqüent efecte “globus” (desplaçament de la criminalitat de la capital cap a comarques) i afegim els problemes d’infradotació a l’administració judicial, la fórmula de la criminalitat està servida i ens aboca a un escenari difícil de gestionar.”

El grup municipal denuncia que el pressupost municipal minvava en més de 600.000 €, per la qual cosa no es podrà fer la feina de desenvolupar un urbanisme social, de fer pedagogia del civisme i quan s’escaigui sancionar amb ma ferma i li pertoca també, educar i acompanyar als infants i les famílies en el procés d’ascendir en l’ascensor social. A més a la ciutat, el Cos de Mossos d’Esquadra ha de lluitar contra la criminalitat amb una situació endèmica d’infradotació que no les permet controlar eficientment el problema, situació aquesta, que ha estat reiteradament denunciada per tot el Consistori, davant el departament d’interior de la Generalitat demanant més efectius, obtenint però, “la callada per resposta”.

Per la qual cosa Junts per Mataró davant d’aquesta situació creuen que es fa talment necessari ser ambiciosos i demanar que es tracti a Mataró com la capital que és, que no se la menystingui i abandoni a la seva sort. “Necessitem urgentment polítiques globals i transversals de prevenció i lluita contra les Violències Urbanes i la criminalitat, altra cosa avocarà a Mataró a convertir-se en una “banlieue” guetitzada, insegura i ingovernable” , finalitza la nota de premsa.

La sol·licitud de demandes de Junts per Mataró que demana al Govern local i al supramunicipal, altura de mires i que tingui en compte les necessitats reals de la ciutadania en matèria de seguretat ciutadana i que passen necessàriament per:

  1. Que el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya el desenvolupament d’un pla de xoc efectiu, amb l’objectiu de reduir els índexs generals de delinqüència a la ciutat.
  2. Que el Departament d’Interior incrementi amb caràcter permanent els efectius del Cos de Mossos d’Esquadra destinats a la ciutat de Mataró.
  3. Que es revisi el model de relació competencial, operativa i cooperatoria entre els cossos de Policia Local i les diferents Forces i cossos de seguretat de l`estat.
  4. Que l’ajuntament de Mataró conjuntament amb la Generalitat de Catalunya dugui a terme auditories locals de seguretat establint-se alhora programes de bones practiques adaptats a les necessitats de lluita contra la criminalitat del Segle XXI.
  5. Que la Fiscalia General de l’Estat prengui consciència de la problemàtica, l’abasti i dicti unes instruccions clares als fiscals de zona per tal que formulin acusació pública en aquells supòsits d’ocupacions delinqüencials expressades i acusin per grup o organització criminal.
  6. Que en aquells partits judicials, com el de Mataró, en els que la problemàtica sobre les ocupacions i els delictes adjacents, suposi una sobrecàrrega de treball, es creï la figura del Fiscal especialitzat (que pot dependre del de delinqüència organitzada o econòmics atès les vinculacions delinqüencials, amb els grups criminals, la tracta, la immigració il·legal ,el blanqueig, etc.).
  7. Que el Departament d’Interior de la Generalitat, juntament amb la resta de forces i cossos de seguretat de l’Estat, elaborin amb urgència un Pla Especial de Seguretat contra les màfies (grups i organitzacions criminals) que trafiquen amb persones i afavoreixen la immigració il·legal i les usurpacions d’immobles etc.
  8. Que tant el CGPJ, com el TSJ de Catalunya, i les pertinents audiències, estableixin uns criteris interpretatius clars, mentre no es produeix una modificació legislativa sobre la matèria, per tal de garantir la seguretat jurídica en la lluita contra les ocupacions i els delictes adjacents.
  9.  Que el Govern espanyol insti d` una vegada la modificació del codi penal per tal que adeqüi els tipus penals a les realitats socials i delinqüencials actuals i que alhora procedeixi amb la major celeritat a modificar la vetusta llei d’Enjudiciament Criminal, per tal que aquesta s`adapti a la criminalitat del SXXI i permeti investigacions mes transversals i transnacionals.

 

NOTA DE PREMSA Junts per Mataró