La nova zona d’estacionament està situada al costat de l’edifici de l’antiga escola Menéndez y Pelayo. L’arranjament realitzat al solar facilita espai d’aparcament a una trentena de vehicles

L’Ajuntament de Mataró ha habilitat un aparcament provisional gratuït amb capacitat per a una trentena de vehicles al carrer de Rocafonda. La nova zona d’estacionament es troba situada en un solar municipal que estava en desús al costat de l’edifici de l’antiga escola Menéndez y Pelayo.

L’actuació vol contribuir a pal·liar en part el dèficit d’estacionament en aquesta zona de la ciutat. Els treballs han consistit en l’enderroc del mur de tancament del solar, l’esbrossada del terreny, la pavimentació amb grava tot-u, la instal·lació de tanques i l’enllumenat públic. L’entrada i sortida de l’aparcament provisional es fa pel mateix carrer de Rocafonda.

Els treballs han tingut un cost aproximat de 46.000 € (IVA inclòs), entre l’adequació del solar que ha dut a terme l’empresa Obres i Serveis Roig, SA, i la instal·lació dels quatre punts d’enllumenat, a càrrec d’Electricitat Boquet, SL.