El Canvi Climàtic fa plantejar el trasllat de la línia ferroviària R1 a l’interior de la comarca. Una solicitud que presentarà al mes de març el grup municipal de Junts x Mataró  i que Risknat recomana també el seu trasllat

Junts x Mataró presentarà el mes de març una Declaració Institucional en la qual sol·licita el plantejament i construcció de noves infraestructures més sostenibles i adaptades a la realitat del canvi climàtic fer tot el possible perquè la línia ferroviària de Rodalies R1 passi a l’interior.

Per tal cosa, proposa que el Govern de Catalunya erigeixi al Govern Central la immediata projecció i execució d’un projecte alternatiu a l’actual traçat de la via ferroviària del Maresme.

Que es produeixi per part de la Generalitat a exigir al Govern Central que executi una via ràpida alternativa a la N-II al Maresme.

Que en previsió de l’esmentat l’Ajuntament es plantegi on podria ser la millor ubicació de l’estació cap al centre de la ciutat, que pogués anar amb concordança amb el plantejament de la proposta de trasllat cap a l’interior.

Fer front comú amb la resta de municipis de la comarca i amb el Consell Comarcal, per tal que aquestes peticions es facin realitat i anar a parlar amb la Comissió Europea per tal de buscar recursos econòmics, de coneixement i suport al projecte. Així com donar a conèixer la proposta a les diferents administracions implicades.

Document: Declaració Institucional pel trasllat de la Via Ferroviària del Maresme

Risknat proposa la R1 a l’interior de la comarca

Per altra banda, segons informa el programa Connecti.cat, el Grup de Recerca en Riscos Naturals de la Universitat de Barcelona, el Risknat, indica que la solució a mig-llarg termini és traslladar l’actual línia R1 de Rodalies de primera línia de mar a l’interior dels municipis del Maresme.

Els problemes generats pels últims temporals, com el Gloria, sobre aquesta infraestructura, ha empitjorat la seguretat de la línia ferroviària. Una problemàtica que pot incrementar-se, segons el geòleg del Col·legi de Geòlegs de Catalunya i membre del Risknat, Joan Manuel Vilaplana, perquè l’augment del nivell del mar causat pel canvi climàtic provocarà que l’aigua cada cop entri més a l’interior. Segons Vilaplana, amb la creació d’un “Metro del Maresme” se solucionarien, per una banda, els problemes ferroviaris, però també permetria recuperar amplada per a les platges, que segons el geòleg són la millor defensa contra els temporals. Amb tot, la solució plantejada és ampliar la línia L2 del metro de Barcelona des de Badalona fins a Mataró. Una ampliació que geotècnicament seria viable de construir a nivell.

La solució plantejada per Vilaplana seria crear una línia similar al Metro del Vallès, que connecta Barcelona amb els municipis del Vallès Occidental. Una solució que permetria, segons Joan Manuel Vilaplana, augmentar molt més la freqüència de pas que la de l’actual línia R1.