En relació a l’expedient informatiu obert el passat 25 d’octubre arran de les publicacions dels mitjans de comunicació, d’una sèrie de missatges l’autoria dels quals s’atribueix a un grup privat de WhatsApp de policies locals de Mataró, s’ha signat una providència manifestant a l’alcalde la conveniència de l’obertura d’expedient disciplinari.

En un comunicat emès aquest migdia, l’Ajuntament vol fer constar el següent:

L’alcalde, David Bote, ha informat aquest migdia a la Junta de Portaveus del contingut de l’informe de conclusions sobre l’expedient informatiu que va obrir el passat 25 d’octubre.

De l’informe de conclusions es desprèn que alguns dels comentaris continguts en aquella conversa de WhatsApp, que no s’ha trobat instal·lada en cap mòbil corporatiu, podrien ser constitutius de falta o faltes disciplinàries d’acord a la Llei 16/1991, de 10 de juliol de les Policies Local de Catalunya. No s’ha pogut provar l’autoria de totes les manifestacions, només en el cas de dos dels agents entrevistats. Si com a conseqüència d’actuacions posteriors s’identifiquessin altres autors els seus comentaris també podrien ser constitutius de falta o faltes tipificades per la normativa.

Per aquest motiu, el regidor d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, Juan Carlos Jerez, ha signat una providència manifestant a l’alcalde la conveniència de l’obertura d’expedient disciplinari.

L’alcalde ha informat també a la Junta de Portaveus que obrirà aquest expedient disciplinari i sol·licitarà el suport de la Subdirecció General de Coordinació de la Policia Local de Catalunya del Departament d’Interior de la Generalitat per tal que aquest organisme designi instructor i secretari amb la finalitat d’aclarir els fets i determinar les responsabilitats susceptibles de sanció.