El Ple ordinari del mes de gener va aprovar per unanimitat una Proposta de resolució presentada pel grup municipal d’ERC per fer de Mataró capital de l’esport femení a Catalunya

El text íntegre de la Proposta de resolució és el següent:

“Mataró sempre ha defensat decididament l’esport com a instrument per assolir una societat cohesionada i saludable.

La llarga tradició esportiva dels diferents clubs i associacions de Mataró ha fet que la nostra ciutat sigui coneguda arreu.

L’esport, a Mataró, és doncs un fet social molt arrelat a la ciutat, que es fonamenta en la concepció de l’esport com a un sector d’interès públic, amb complicitat entre una societat civil esportiva i organitzada i un ajuntament que doni suport a l’esport com a realitat transversal econòmica, de salut, educativa, social i de lleure.

Per un costat, l’esport de base, que ha de ser tractat com a esport de formació, partint de l’òptica que no sols es tracta d’ensenyar la pràctica d’una disciplina esportiva, sinó també de transmetre, mitjançant l’esport, un seguit de valors i coneixements més enllà del mateix esport.

I per altra banda, l’esport de competició, com a eina de promoció del municipi i que el Consistori ha d’avaluar per determinar les prioritats de suport concret en aquest àmbit.

Així doncs, hi hauria l’acord general que l’esport és un dels millors vehicles educatius i de transformació social que hi ha. Més enllà dels hàbits saludables i d’una millor qualitat de vida, la práctica esportiva enriqueix també qui la practica, a través d’experiències que comporten un creixement personal, aportant valors i habilitats (treball en equip, afany de superació, disciplina, esforç, fair play,…) que ajuden a formar la persona.

També sabem, però, que la percepció que nens i nenes tenen sobre l’esport, o sobre les seves preferències a l’hora de triar-ne un o altre, continúa enormement condicionada per la influència dels estereotips fonamentats en el gènere.

Alguns estudis fets a ciutats com Terrassa, constaten que només un 30% dels usuaris dels equipaments esportius de la ciutat són dones (un 9% si s’exclouen les piscines) o què persones en risc d’exclusió social es veuen sovint excloses de la pràctica esportiva en clubs i equipaments per la manca de possibilitats de fer front a les quotes periòdiques per sufragar-ne les despeses.

Es també notòria l’absència de dones esportistes als mitjans de comunicació i, en general, en la quotidianitat esportiva. Malgrat s’ha avençat molt i la participació femenina en tots els esports ha crescut moltíssim, la seva visibilitat segueix essent molt escassa. Mai han arribat a gaudir dels indexs de presència i repercussió als mitjans dels esportistes masculins.

Un estudi de la revista “Fosbury” de l’any 2018 sobre la quota de pantalla ocupada per dones als informatius catalans (TN) atorga només un 3,48% de quota de pantalla a les dones. L’esport masculí acapara el 96,52% restant. Alguns èxits puntuals de dones esportistes van fer pujar esporàdicament aquesta quota fins el 6,19% …

Una de les primeres conseqüències daquesta escassa visibilització és que les nenes i les joves adolescents, tenen més dificultats per trobar models i referents esportius en els que emmirallar-se.

Estem convençudes que continuar el camí cap a la igualtat real i efectiva passa, entre altres coses, per convertir Mataró en un referent de l’esport femení al nostre país.

I per aconseguir això, cal considerar l’esport base i l’esport femení com a sectors estratègics per a Mataró. Una ciutat que aplica la visió de gènere sobre totes les seves polítiques, també les esportives, la capital on es viu l’esport femení, la ciutat que vibra amb els seus equips a l’elit en la competició femenina, la ciutat que cuida i dona protagonisme a les seves esportistes com a models a seguir per els i les joves de Mataró, la ciutat que aprofita les possibilitats d’investigació i recerca sobre l’esport que es pot fer al TCM, la ciutat que dissenya els espais urbans per estimular la pràctica i la socialització esportiva de les dones, la ciutat que explota al màxim el potencial de Mataró com a capital de turisme esportiu femení, la ciutat mediterrània, que organitza durant tot l’any esdeveniments esportius que atrauran jugadores i aficionats d’arreu, la ciutat que juntament amb els clubs descobreix la gran oportunitat económica i de promoció de ciutat que té al davant.

Entre tots hem d’aconseguir que Mataró sigui una capital de referència de l’esport femení a Catalunya.

Per totes aquestes raons, el GM d’ERC-Moviment d’Esquerres, proposem l’adopció dels següents acords:

S’iniciarà un procés de reflexió amb els clubs de la ciutat per aconseguir que Mataró esdevingui una capital de referència de l’esport femení a Catalunya.
Es dissenyarà de forma conjunta i consensuada, el Pla Estratègic per l’esport femení d’elit, un projecte amb l’objectiu de situar equips femenins mataronins a les màximes categories de les seves respectives competicions.
El Pla i el seu conjunt d’accions, serviran no només per bastir un projecte esportiu atractiu sinó també per la recerca eficaç de patrocinis i finançament i també per la revisió del programa Junts per l’Esport amb la intenció de transformar-lo en una eina més útil per la consecució de més recursos pels clubs de la ciutat.
En línia amb els treballs iniciats per la revisió del Pla General d’Ordenació Municipal, s’identificaran les necessitats d’equipaments esportius a la ciutat i es dissenyarà un pla per a la ubicació, dotació i construcció dels mateixos”.