La Junta de Portaveus, celebrada el dilluns 13 de gener, va aprovar una Declaració institucional presentada pel PSC, amb el suport d’ERC, per a la revisió de les zones tarifàries i la millora dels serveis de transport interurbà. La proposta va ser aprovada amb els vots favorables del PSC, En Comú Podem Mataró i ERC i l’abstenció de Junts per Mataró i de Ciutadans

El text íntegre de la Declaració institucional és el següent:

“El passat dia 12 de desembre, el Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (en endavant, ATM) va aprovar els nous títols de transport integrat i les noves tarifes. Així mateix, l’ATM ha informat que a partir de 2020 s’anirà implementant l’esperada T-Mobilitat.

Per altra banda, Barcelona aplicarà mesures de restricció de trànsit als vehicles amb emissions més contaminants a partir de l’1 de gener de 2020.

La primera apreciació a fer respecte d’aquestes mesures és la manca de diàleg amb el territori. Ni els nous títols ni les tarifes ni la implantació del nou sistema de pagament T-Mobilitat ni les conseqüències de les restriccions de trànsit, no han estat consultes o consensuades amb el territori.

Mataró és la vuitena ciutat de Catalunya, amb més de 129.000 habitants. Mataró és la capital de la comarca del Maresme i forma part, amb Granollers i la seva àrea d’influència, d’una zona d’alta mobilitat interurbana.

El terme municipal de Mataró es troba a uns 22 km del terme municipal de Barcelona i a uns 15 km del terme municipal de Montgat (final de l’àrea metropolitana, al Maresme).

Els mataronins i mataronines paguem peatge de l’autopista (actual C-32) des de fa 50 anys i paguem el ‘peatge’ de la zona tarifària 3 des que existeixen títols integrats.

Confiàvem en que la T-Mobilitat servís per introduir elements de racionalitat al sistema tarifari, amb pagament en funció de quilòmetres reals recorreguts o amb altre configuració tarifària. Però sembla ser que no serà així i que només serà un sistema de pagament que integrarà els títols de transport existents.

L’ampliació durant 2019 de la zona tarifària 1 ha posat més en evidència – si hi cap – els greuges que genera el sistema tarifari actual. Ara es pot viatjar des de Montgat Nord fins a Castelldefels (35 km) dins de la zona 1. Per viatjar però de Mataró a Montgat Nord hem de pagar 3 zones i per viatjar a Vilassar de Mar (7 km) o Arenys de Mar (10 km), 2 zones.

Els veïns i veïnes del Maresme han de pagar dues zones o tres zones per viatjar a la seva capital malgrat que les distàncies màximes son inferiors a les distàncies dins de la zona 1.

Sense un reconeixement de la realitat metropolitana de Mataró i de la seva capitalitat de comarca, s’està privant la promoció econòmica i social de la nostra ciutat i s’està perjudicant als mataronins i mataronines.

Pel que fa a les mesures per incentivar el transport públic, com la creació de la T-Usual, pensem que aquest nou títol està configurat essencialment com a un incentiu per a la mobilitat a Barcelona i la seva àrea metropolitana perquè la tarifa és força competitiva i perquè els serveis de transport públic en aquell territori (Rodalies, Busos, Metro i Tramvia) tenen capacitat d’absorbir major demanda.

No és el cas de Mataró. Des de l’ajuntament de Mataró portem temps reclamant al Departament de Territori i Sostenibilitat la millora del servei d’autobusos interurbans en atenció a les motivades queixes dels usuaris. La imatge habitual a les hores puntes és d’autobusos interurbans amb viatgers amuntegats.

Segons ha divulgat recentment el RACC, a la seva roda de premsa del passat dia 10 de desembre, la línia R1 de Mataró i els busos interurbans exprés (E11.1 i E11.2) han superat la seva capacitat – i des de fa temps – a les hores punta. També apunta el RACC que amb aquests nivell d’ocupació la R1 i els busos exprés no podran absorbir la demanda potencial d’uns 2.487 usuaris més, afectats per les restriccions de la zona de baixa emissions de Barcelona. Per tant, una major demanda per l’incentiu de la baixada de preus als viatgers usuals tampoc no podrà ser absorbida. Per això caldrà que el Departament de Territori i Sostenibilitat millori substancialment l’actual servei d’autobusos interurbans i augmenti la freqüència i capacitat d’aquests autobusos, així com de la línia R1 de Rodalies.

Pel que fa a la zona de baixes emissions, hores d’ara desconeixem les mesures que prendrà el Departament de Territori i Sostenibilitat per alleugerir l’impacte que tindrà sobre la mobilitat als municipis com Mataró les restriccions de vehicles a Barcelona i la potenciació del transport públic per als desplaçaments usuals. Caldrà habilitar zones d’aparcament al costat de les principals estacions de tren.

En relació als nous títols i tarifes, en primer lloc insistir en la manca de diàleg amb el territori. L’ajuntament de Mataró és titular del servei de bus urbà i ens preocupa la presa de decisions sobre tarifes sense comptar amb estudis sobre l’impacte econòmic d’aquestes mesures sobre els ingressos per passatges del nostre servei. Recentment, al ple ordinari de desembre, vàrem aprovar una pròrroga d’un any de l’actual contracte, amb una sèrie de millores del servei, segons càlculs d’increment de passatgers i en funció dels títols existents.

Respecte de les tarifes concretes, a l’ajuntament de Mataró fem les següents consideracions:

-Supressió de la T-10 i substitució per un nou títol, la T-Casual, que suposa un increment del +11,31% a la zona 3 (de 27,40€ a 30,50€). És inacceptable per Mataró que aquest títol, un dels més socials, pagui les millores d’altres títols. S’ha de tenir en compte que gran part de la mobilitat de Mataró – i de la majoria dels municipis de la Regió Metropolitana – a Barcelona, és una mobilitat forçada. Forçada perquè a la ciutat de Barcelona es radiquen els principals centres de gestió administrativa del país, empreses i universitats, als quals, de forma no necessàriament habitual (Usual) però sí sovintejada, hem d’anar els veïns de Mataró.

A més, aquest títol passa a ser unipersonal, modificació que penalitza les famílies i altres formes d’ús compartit de la mobilitat.

-Creació d’un nou títol T-Familiar que pretén donar resposta a les queixes per la supressió de la T-10. Aquesta nova T-Familiar, de 8 viatges, multipersonal i per un període màxim de 30 dies, suposa un increment del 23,18% sobre els preus per viatge de l’actual T-10. La proposta és que la T- Familiar de 3 zones costi 27€ (3,375€ per viatge) metre que la T-10 costa 27,40€ (2,74€ per viatge). A més aquest nou títol expira als 30 dies en comptes de l’any de durada de l’anterior.

-Increment del preu del bitllet senzill 3 zones. Puja un 9,75% (de 4,10€ a 4,50€). Ens sembla, pel mateix motiu que l’increment de la nova T-Casual, que penalitza els usuaris de la mobilitat esporàdica forçada de Mataró cap a Barcelona i dels municipis de la comarca cap a Mataró. Ens sembla un increment excessiu.

-Nova T-Usual. Valorem positivament la creació d’aquest títol però volem assenyalar que el fet que sigui il·limitat el nombre de viatges mensual no aporta gaire als usuaris de la zona tarifària 3, doncs és molt improbable que en un mateix dia algú faci més d’una vegada el trajecte Mataró-Barcelona (o àrea metropolitana). Sí, en canvi, és una boníssima notícia pels ciutadans de Barcelona i part de l’àrea metropolitana, perquè aquestes persones sí fan més d’un trajecte diari amb transport públic dins de la seva zona tarifària.

Atès que ja el 9 de gener de 2017 a la Junta de Portaveus tots els grups municipals vàrem aprovar una Declaració Institucional reclamant l’assignació de la zona 2 a Mataró.

Per tot lo exposat, els grups municipals de l’ajuntament de Mataró fem la següent Declaració institucional:

PRIMER.- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat diàleg per tractar les problemàtiques esmentades dels nous títols de transport públic integrat, de les conseqüències de les restriccions per activació de Zona de Baixes Emissions de Barcelona, dels dèficits del servei d’autobusos interurbans i rodalies i del dèficit de zones d’estacionament pròximes a l’estació de tren.

SEGON.- Exigir a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i a les institucions que formen part d’aquesta entitat, l’aplicació de la zona tarifària 2 per a Mataró, per tal d’acabar amb els actuals greuges comparatius amb els municipis de l’Àrea Metropolitana i com a reconeixement a la nostra capitalitat de comarca i realitat metropolitana.

TERCER.- Informar d’aquesta Declaració al Departament de Territori i Sostenibilitat, a l’ATM, a l’AMTU, al Consell Comarcal del Maresme, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i al conjunt de la ciutadania de Mataró i les seves entitats representatives”.