Les obres tenen una durada prevista de 16 setmanes i per tant es preveu finalitzin a finals del mes d’abril. L’actuació s’emmarca dins el Pla de Renovació del Pla Director de l’Aigua de Mataró

Aigües de Mataró va iniciar dimecres passat, 8 de gener, els treballs de renovació de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable del carrer de Francisco Pizarro, del carrer de Sant Cugat i del carrer de Javier Castaños.

Les obres, estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025). Consisteixen en la instal·lació de 613 metres lineals de noves canonades de diferents diàmetres i la instal·lació d’un nou hidrant a la cantonada dels carrers de Francisco Pizarro i de Llauder, en substitució de l’antic que hi ha actualment. Per minimitzar l’impacte en la continuïtat del servei, en el transcurs de l’obra, s’instal·laran canonades provisionals que donaran servei als abonats mentre es realitzen les operacions de retirada de l’actual canonada i la instal·lació de la nova.

La rasa anirà majoritàriament per la vorera, i la circulació de vehicles no es veurà afectada,  exceptuant els trams on hi ha cruïlles de carrers on s’afectarà de manera puntual. Un cop finalitzats els treballs de canalització es reposaran els paviments amb els mateixos materials que hi ha ara.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa Construccions e Instal·lacions Tagoin SA, per un import de 126.497,72 € (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró, per un import de 109.866,39 € (IVA inclòs). L’actuació té una durada prevista de setze setmanes.