L’Ajuntament de Mataró ha contractat 94 persones, en data 31 de desembre de 2019, gràcies a dos programes de plans d’ocupació: 83 a través del Programa Treball i Formació 2019, i 11 dins del programa Enfeina’t, subvencionats ambdós pel Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), i cofinançats pel Fons Social Europeu. El regidor d’Ocupació i Empresa, Sergi Morales, els hi ha donat avui 7 de gener la benvinguda en una sessió informativa. Dels 94 contractes, 22 són d’una durada de 12 mesos i la resta per a 6 mesos

Totes les persones seleccionades van iniciar el seu contracte amb data 31 de desembre de 2019. Hi ha alguns contractes amb una durada de 12 mesos, en concret 33 dels 83 contractes de Treball i formació, dels que s’han pogut beneficiar sobretot persones majors de 52 anys que no tenen prou temps cotitzat per a la pensió de jubilació, i els 11 contractes del programa ENFEINA’T.

La selecció s’ha portat a terme per un grup de treball format per personal tècnic de la Direcció de Recursos Humans i Organització i del Servei d’Ocupació de la Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró. L’objectiu de totes aquestes contractacions és la millora de l’ocupabilitat de les persones, oferint un contracte laboral,  una formació obligatòria en el cas del programa de Treball i formació i tutorització i seguiment durant els programes, per facilitar el posterior accés al mercat laboral.

El programa Treball i Formació ofereix contractació laboral per diversos projectes i serveis d’interès públic i de caràcter social de l’Ajuntament de Mataró, a persones que estan en situació d’atur, preferentment majors de 45 anys, per tal d’afavorir la seva inserció laboral i millorar-ne l’ocupabilitat. Està adreçat a persones que no cobren cap prestació, persones en situació d’atur de llarga durada, persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania (RGDC) i també a dones en situació d’atur de llarga durada i situacions de vulnerabilitat, en les seves línies de PANP-RGDC-DONA. El programa també garanteix a les persones participants una formació professionalitzadora de 60 hores de durada.

El programa ENFEINA’T, en la seva tercera edició, també té com a objectiu la contractació immediata de persones en situació d’atur de llarga durada, per a projectes i serveis diversos d’interès públic i caràcter social, dins l’Ajuntament.

Les persones contractades es distribueixen en els següents perfils professionals: Personal d’oficis entre peonatge, oficials/es de 2a de paleteria, de pintura, de lampisteria, de jardineria i de mecànica, auxiliars de serveis (consergeries), auxiliar administratiu/iva, informador/a, i personal tècnic de suport i tècnic mig per a diferents àrees o projectes.

Totes les persones participants al procés de selecció han estat derivades des de l’Oficina de Treball del SOC i reunien el requisit bàsic de trobar-se inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat/da.