El Ple municipal va aprovar definitivament les ordenances fiscals que regularan l’any que ve els impostos, taxes, preus públics i tarifes. Es van aprobar amb el vot afirmatiu del govern (PSC-CP i ECPM-ECG) i el vot contrari dels grups municipals d’ERC-MES, Junts per Mataró i C’s. El rebut de l’IBI s’apujarà de mitjana 35,33 € anuals i el de la taxa de brossa domiciliària s’incrementarà en 5,85 €. Es destinaran més diners a subvencionar i bonificar aquests conceptes a famílies nombroses, monoparentals, pensionistes i, en general, a les persones amb menys ingressos. A més, els propietaris d’habitatges desocupats des de fa més de dos anys, hauran de pagar un 50 % més d’IBI

El dilluns 23 de desembre el Ple municipal va aprovar les ordenances fiscals amb els vots contraris de tota l’oposició. Es van presentar 3 escrits d’al·legacions a les Ordenances Fiscals. No es van acceptar cap de les al·legacions i reclamacions formulades durant els trenta dies de l’exposició pública que fan referència a preceptes que no hagin estat modificats en l’aprovació provisional feta pel Ple municipal el 24 d’octubre de 2019, ja que no es poden admetre a tràmit en l’aprovació definitiva, segons informa l’Ajuntament. Pel que fa a algunes propostes de creació de tributs i bonificacions o de major subvenció, tampoc no es van acceptar, ja que no s’ajustaven a llei o bé requerien una valoració prèvia dels estudis econòmics i financers, així com la corresponent previsió pressupostària.

Amb aquestes ordenances fiscals, un contribuent mig que pagui IBI d’habitatge, IBI d’una plaça d’aparcament, taxa de gual, taxa de brossa domiciliària, impost de vehicles i taxa de cementiris, el 2020 pagarà 801,79 € en concepte d’impostos municipals -47,63 € més respecte aquest any-. Així doncs, el rebut de l’IBI d’habitatge s’apujarà de mitjana 35,33 € i la taxa de la brossa 5,85 €.

L’increment tributari està acompanyat d’un Pla de racionalització de la despesa per poder fer front a l’escenari 2020-2023, segons el qual el 2020 caldrà fer front a un desajust pressupostari previst de 8,8 M €. Tenint en compte aquest marc, s’han proposat actuacions per augmentar els ingressos mitjançant la revisió dels tipus impositius en les ordenances fiscals; i per reduir la despesa a través de l’elaboració i aplicació d’un Pla de racionalització.

Les ordenances per a l’any vinent també contemplen l’aplicació d’un recàrrec del 50 % de la quota de l’IBI per habitatges declarats desocupats de forma permanent des de fa més de dos anys, i l’increment del 13 % (a l’entorn de 30.000 €) del fons per a subvencions i bonificacions de l’IBI i del rebut de la brossa domiciliària per a les famílies nombroses, les monoparentals, els jubilats i pensionistes i, en general, les persones amb menors ingressos. La bonificació de l’IBI també s’amplia a tots els immobles que instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.

ERC diu que viure a Mataró serà més car

El portaveu del Grup Municipal d’ERC a Mataró, Francesc Teixidó, va exposar que a partir de l’1 de gener, viure a Mataró serà més car. Va remarcar també que els grups de l’oposició han hagut de treballar les al·legacions, que majoritàriament s’han desestimat, sense conèixer el pla de Mandat de 2020-2023, el Pressupost 2020, el Pla d’Inversions (tot conegut els darers dies), el marc pressupostari dels propers 4 anys (que encara no es coneix) així com la proposta fiscal del govern pels propers 4 anys (que encara avui, tampoc es coneix). També van fer públic de nou, la congelació de taxes i tributs per part del govern municipal al passat mandat, doncs curiosament s’acostaven eleccions municipals.

Durant el ple també van posar èmfasi amb què el govern no ha considerat necessari mantenir cap trobada per parlar de quina era la visió de la resta de grups municipals, abusant una vegada més de la seva majoria absoluta i deixant entreveure la falta de qualitat democràtica, que ja van denunciar en diverses ocasions ERC. Ens indicant en el comunicat que segueixen defensant que hagués estat més Intel·ligent i pragmàtic, malgrat que en alguns temes no hi hagi acord, compartir-los i buscar propostes de millora entre tots, donant veu així a milers de persones que han donat la seva confiança als regidors que fan oposició.

La proposta d’ERC, que així va fer arribar al govern municipal en forma d’al·legacions, passava, entre altres, per:

  • Limitar la pujada del IBI a un 2,93%, corresponent a l’IPC dels anys 2017, 2018, 2019.
  • Revisió íntegra del pressupost, per tal de detectar despeses innecessàries i buscar estalvis.
  • Impostos justos i equitatius, Depenent dels ingressos econòmics, número de persones per casa, número de cotxes per gual, etc.
  • Flexibilitat de pagaments, passant per una ampliació dels fraccionaments i terminis

Tot i això, el govern municipal, format pel PSC i ECPM, va imposar doncs la seva majoria absoluta, aprovant així una pujada generalitzada de tributs, taxes i preus públics. Sense tenir en compte, una vegada més, l’oposició i als ciutadans que aquests representen.

Junts per Mataró diu que el govern trenca promeses

El portaveu de Junts per Mataró, Alfons Canela, ha afirmat que no se sap en què es gastaran els diners recaptats amb la pujada d’impostos. Aquest incompliment pot afectar al futur pacte fiscal que vol treballar el govern amb els grups de l’oposició. També ha mostrat el seu desacord amb la promesa no complerta de presentar les Ordenances Fiscals conjuntament amb l’aprovació inicial de pressupostos i l’elaboració del PAM.

Ciutadans considera que “aquesta mesura llastrarà la competitivitat de Mataró”

La portaveu taronja a Mataró, Cristina Sancho, ha explicat que “el govern del partit socialista i comuns dóna una manlleu de diners la butxaca dels mataronins amb una pujada massiva d’impostos i taxes” i ha assenyalat que això “frenarà i llastrarà el creixement econòmic de Mataró” i que situa a la ciutat “en la mitjana dels impostos més alts de Catalunya”.

Sancho ha manifestat el seu rebuig a la pujada d’impostos del govern exposant que “aquest augment d’impostos no anirà destinat a projectes o inversió de la ciutat, sinó únicament a un empobriment de les famílies i a una major càrrega fiscal per a empreses i autònoms” i ha finalitzat explicant que “com a ciutat aquest augment d’impostos ens fa perdre competitivitat i atractiu d’inversió per a empreses i fa inassolible per als nostres fills que puguin formar les seves famílies a Mataró”.

Vídeo Ple Municipal