Prohibit circular per la vorera posant en risc als vianants, prohibit portar acompanyants i obligatori circular de nit amb algun tipus d’il·luminació són alguns dels preceptes que han de complir els conductors de patinets elèctrics. La Policia Local comença aquesta setmana una campanya per donar a conèixer aquestes normes, que es complementaran en pocs mesos amb l’aprovació de la nova Ordenança de Mobilitat

L’Ajuntament de Mataró té previst aprovar en els propers mesos una nova Ordenança de Mobilitat que prohibirà explícitament la circulació dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP) per les voreres i zones de vianants. Aquesta tipologia de vehicles hauran de circular pels carrils bici o per la calçada, preferentment en zones 30, tal i com estableix la Direcció General de Trànsit  (DGT). L’Estat també prepara la modificació del Reglament general de Vehicles per actualitzar les normes respecte a l’ús dels patinets elèctrics i servirà de referent als municipis que, com el de Mataró, preparen normativa pròpia.

En espera d’aquesta actualització, la DGT ha fet pública una instrucció que aclareix la normativa vigent sobre els VMP, inclosos els patinets elèctrics, i les classes d’infraccions que es poden donar per mal ús dels mateixos. Per donar a conèixer aquests preceptes, la Policia Local de Mataró comença aquesta setmana una campanya informativa i disciplinària, que insistirà en els següents punts:

  • L’Ordenança Municipal de Circulació i mercaderies perilloses, vigent a Mataró des del 2009 i que serà substituïda per l’Ordenança de Mobilitat, prohibeix circular per la vorera amb vehicles de mobilitat personal quan es posi en risc als vianants (no respectar una distància mínima d’un metre respecte dels vianants i les façanes dels edificis, o excedir una velocitat de 10 km/h).
  • Els conductors de patinets i altres VMP estan obligats a sotmetre’s a proves d’alcoholèmia o detecció de consum de drogues. La negativa a fer-ho suposa una sanció que pot anar de 500 a 1.000 €, mateixa quantia que la sanció per resultat positiu.
  • Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils durant la conducció, sota sanció de 200 €.
  • No poden portar passatgers. La sanció és de 100 €.
  • Els conductors no poden utilitzar cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so. Els incompliments seran sancionats amb 200 €.
  • Per circular de nit o amb escassa visibilitat els vehicles hauran de portar algun tipus de llum i/o els conductors roba amb elements reflectants per garantir ser vistos. La sanció per aquestes infraccions és de 200 €.
  • Quan les infraccions siguin comeses per conductors menors d’edat els pares, tutors, acollidors o guardadors legals respondran solidàriament per la sanció.

No és una joguina

Coincidint amb la proximitat de les festes de Nadal, l’Ajuntament de Mataró també recorda que els patinets elèctrics i altres VMP no són una joguina, i per tant no poden ser utilitzats per qualsevol persona sense conèixer la normativa aplicable, i especialment per menors d’edat.

L’accidentalitat provocada pels patinets elèctrics ha anat creixent de manera exponencial amb la proliferació d’aquest vehicles. Així, durant el 2018 a Mataró es van produir 2 accidents amb patinets elèctrics implicats, mentre que durant 2019 (fins a la data) se n’han produït 26.