Amb una dotació de 40.000 €, el termini de presentació de sol·licituds començarà el 15 de desembre i finalitzarà el 31 de desembre de 2019

La Fundació Iluro aposta per la millora social al municipi amb aquesta convocatòria d’ajuts a projectes socials, que pretén visibilitzar i dotar de recursos a les millors iniciatives que es duen a terme a la nostra ciutat i que busquen la millora de la qualitat de vida de col·lectius amb especials dificultats.

Des de l’any 2013 la Fundació Iluro ha identificat i implementat noves fórmules de relació amb el sector social, com ara la vinculació amb voluntariat, la contractació responsable i l’atorgament d’ajuts propis a entitats o projectes d’impacte a Mataró.

La present edició dels Ajuts a projectes d’interès social és una iniciativa de la Fundació Iluro, orientada a visibilitzar, donar suport i facilitar el desenvolupament d’accions que presentin un clar impacte social en la vida de la ciutat de Mataró.

La Fundació destinarà aquest 2020 la quantitat total de 40.000 €. En aquest sentit, es consideraran d’especial interès les propostes i accions que s’orientin en aquestes dues línies d’actuació:

1. Inclusió social de col·lectius en risc d’exclusió i millora del benestar social de les persones: en aquesta línia s’inclouen accions o projectes que tinguin per objectiu afrontar les situacions d’exclusió social de les famílies, la gent gran i les persones amb discapacitat o problemes de salut mental i/o toxicomanies, i també afavorir la seva inclusió social.

2. Accions de desenvolupament comunitari, governança i treball als barris, amb interès social o mediambiental: en aquesta línia s’inclouen projectes que tinguin per objectiu la millora de l’entorn sociocomunitari a través d’accions d’apoderament ciutadà, iniciatives cooperatives i socials de barri i/o lluita contra l’emergència climàtica.

Els col·lectius a prioritzar en el marc d’aquests ajuts són infància i família, gent gran i les persones amb discapacitat, amb trastorn mental i/o toxicomanies.

El període per presentar els projectes comença el 15 de desembre i finalitza el 31 de desembre a les 15h. Les entitats i els projectes seleccionats es donaran a conèixer al mes de febrer de 2020.

Per a optar als ajuts de la Fundació Iluro, s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud per correu electrònic a l’adreça ilurosocial@fundacioiluro.cat, en el termini esmentat.

Més informació i descàrrega de bases a fundacioiluro.cat/ajuts-propis