El Ple ordinari del mes de desembre va aprovar per unanimitat una Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Junts per Mataró per promoure que Mataró esdevingui ciutat integrada a la xarxa de viles florides.

El text íntegre de la proposta és el següent:

“L’existència d’espais verds a un entorn urbà potencia la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. Aquests, tenen una funció central a les ciutats on impera el ciment. A més de representar una millora estètica, regulen la temperatura, produeixen oxigen, filtren la radiació, absorbeixen els contaminants i esmorteeixen els sorolls. Però més enllà de la seva funcionalitat urbana, els espais verds també funcionen com a àmbits de recreació, trobada i relax.

Una bona part d’aquesta tasca a la que les ciutats estem obligades, és la seva ornamentació. L’ornamentació va més enllà de propiciar espais agradables i té en compte valors com la protecció dels espais verds, la millora de la qualitat de vida dels veïns, l’estat i conservació del mobiliari urbà, la presència de parcs infantils, la conscienciació social envers les polítiques de sostenibilitat mediambiental o el desenvolupament de les economies locals a través de l’atractiu dels jardins i parcs urbans.

Però des de l’Administració no podem permetre que sigui la iniciativa privada qui carregui amb tot el pes i responsabilitat de construir un entorn agradable a la ciutat. En aquest sentit, des de fa anys existeix el projecte ‘Viles Florides’, una iniciativa de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) que promou la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya a través de, zones enjardinades i espais lúdics.

Així mateix, millora d’una manera evident la imatge dels municipis així com també ofereix una millor acollida als visitants i turistes.

L’únic requisit per formar part de la xarxa de Viles Florides és demostrar el compromís i sensibilitat envers els espais verds. A Mataró ja tenim eines com el Pla Director de l’Arbrat Viari que orienta les decisions i que actua de marc de referència en la planificació i la gestió dels carrers arbrats del municipi per a la millora i increment de les zones verdes a la ciutat. Però és que tenint en compte que el pròxim 8 de Febrer tenim un esdeveniment de relleu al territori com és la Fira de l’Arbre i la Natura de Mataró, és per al nostre grup, totalment indispensable convertir a la ciutat en un referent pel que fa al compromís amb desenvolupament de punts verds, zones enjardinades, mobiliari urbà i espais lúdics.

Actualment a Catalunya hi ha 119 municipis adscrits al projecte ‘Viles Florides’, entre ells, molts del Maresme, i tant propers com Alella, Argentona o Arenys de Mar. A més a més, la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya té la seva seu al Mercat de la Flor i la planta ornamental de Catalunya a Vilassar de Mar.

Formar part de la xarxa de Viles Florides suposa un reconeixement públic en relació a aspectes com la potenciació dels espais verds urbans, la seva gestió sostenible, la conscienciació ciutadana, l’educació ambiental i la creació d’un entorn propici per a la recepció i estada, tant dels residents com dels visitants i turistes. Més enllà del reconeixement, suposa una bona oportunitat de cara a la promoció turística del nostre municipi.

La gent de Mataró demana una ciutat més verda i més amable, un paisatge urbà més acollidor i, en definitiva, un entorn que contribueixi de forma activa a millorar la qualitat de vida de les persones.

Per tots els motius exposats anteriorment, el Grup Municipal de Junts per Mataró a l’Ajuntament de Mataró proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Assumir el compromís municipal de vetllar per la imatge de la ciutat a través de la potenciació de les zones verdes, la plantació d’elements florals a parcs i jardins i el seu correcte manteniment durant tot l’any.

SEGON.- Liderar des de l’Ajuntament la iniciativa de guarnir els balcons de la ciutat començant per totes les dependències municipals i, en especial, l’edifici de l’Ajuntament.

TERCER.- Acompanyar i facilitar des de l’Ajuntament les iniciatives ciutadanes, tant de persones físiques com comerços, que promoguin espais verds.

QUART.- Incorporar a l’oferta d’activitats dels Centres Cívics de Mataró, cursos i formacions sobre el coneixement i manteniment de plantes i flors.

CINQUÈ.- Modificar l’actual ordenança municipal amb l’objectiu que es permeti els establiments comercials i a les comunitats veïnals la col·locació de plantes i flors a les entrades dels establiments, habitatges i/o locals sempre es compleixin els requisits que estableix l’Ajuntament respecte a les espècies vegetals a implantar, els materials, els colors i les dimensions.

SISÈ.- Iniciar els tràmits per sumar-se a la xarxa de Viles Florides durant aquest any 2019, mitjançant la inscripció al registre de municipis que ja en formen part”.