Gavius, un assistent virtual per conèixer i tramitar els ajuts socials des del mòbil es posarà en marxa com a prova pilot a Gavà i Mataró. El projecte, que s’ha presentat a Gavà, és finançat en un 80% per part de l’Urban Innovative Actions, un programa impulsat per la Unió Europea que dona resposta a reptes i problemàtiques urbanes.

El projecte Gavius liderat per l’Ajuntament de Gavà és un projecte innovador per crear un assistent virtual de l’administració. A través d’un aplicatiu mòbil i, amb l´ús de la intel·ligència artificial es comunicarà als ciutadans i ciutadanes els ajusts socials que tenen al seu abast, tramitar-los, atorgar-los i percebre’ls de manera còmoda, ràpida i senzilla. Les possibles persones beneficiàries s’identificaran a través de les seves dades biomètriques i podran sol·licitar i gestionar els ajuts al moment.
Aquest projecte, que s’ha presentat  15 de novembre a Gavà, neix de la voluntat de l’Ajuntament de fer un pas endavant per esdevenir una administració proactiva amb la ciutadania, a través de les noves tecnologies i la gestió de les dades del Big Data. Amb Gavius s’aposta per ser una administració més intel·ligent, sempre orientada a la ciutadania, moderna, accessible i adaptada a la transformació digital. A la societat actual la tecnologia és un factor imprescindible a l’hora d’abordar els reptes socials i repensar la gestió pública.

Gavius requereix d’una inversió de 5,3 milions d’€, dels quals el fons europeu del programa Urban Innovative Actions (UIA) finançarà el 80% amb una ajuda de 4,2 milions. És en aquest sentit que, el projecte s’ha treballat amb representants de l’anomenada “quàdruple hèlix” (empresa, administració, ciutadania i recerca). Cadascun d’aquests sectors ha aportat la seva visió: el món de l’empresa la de la transició digital que ha d’afrontar l’administració pública i l’anàlisi del repte legislatiu en relació a la protecció de dades; la recerca universitària i centres d’investigació quant a l’aplicació de la intel·ligència artificial i els límits legals; la social, per fer un aplicatiu usable, amb contingut ètic i que preservi la identitat digital; i l’administració pública, implementant el projecte als ajuntaments de Gavà i de Mataró i estudiant com extrapolar-lo a altres municipis europeus.

Tots els representants del partenariat han coincidit en manifestar les avantatges que representarà el projecte Gavius en la relació entre l’administració i la ciutadania i les possibilitats d’exportar el seu resultat  a altres municipis.

Característiques i desenvolupament de Gavius

Gavius és una eina que permetrà una automatització de processos, ja que es dissenya amb un sistema d’intel·ligència artificial que aprèn constantment de les diverses tipologies d’ús. Permetrà una identificació digital, a través de reconeixement facial o biomètric, per tal de salvaguardar la privacitat de l’usuari, i serà de fàcil usabilitat. De forma paral·lela, es dissenya també un assistent per als treballadors dels Serveis Socials i d’Atenció Ciutadana perquè puguin informar dels ajuts als quals es pot optar segons la casuística de cada persona i, alhora, procedir al pagament de manera automàtica.

El projecte es desenvoluparà en quatre fases:

1. Disseny de l’assistent amb participació ciutadana i dels usuaris finals d’ajudes socials. Un projecte que aporta co-creació entre l’administració i la ciutadania.

Estudi de les seves limitacions legals, ètiques, culturals i organitzatives al sector públic.

Definir l’arquitectura dels serveis digitals per a la gestió dels programes d’ajudes socials: Gavius API model

2. Identificació de les dades, extracció, neteja i transformació. Personalització i o parametrització dels models predictius, prova i validació.

3. Desenvolupament de la prova pilot a Gavà i Mataró en el darrer trimestre de 2021. Comunicació via mòbil o web amb autentificació biomètrica dels ciutadans, assistent personal municipal d’ajuts socials pels treballadors i assistent de planificació.

Formació per al personal municipal i extracció de conclusions per a la possible estandardització

4.Recomanacions legals, ètiques, culturals i de transparència. Avaluació de les decisions preses pel sistema Gavius, avaluació de l’impacte en la gestió d’ajuts socials, benefici de la implementació.

Si bé el nou assistent virtual s’aplicaria en principi al camp dels Serveis Socials, està pensada perquè es pugui implementar en infinitat de casos d’ús que millorin la relació actual de la ciutadania amb l’administració. Amb això es vol aconseguir que l’Ajuntament sigui una entitat Data Driven i que, per tant, les dades siguin utilitzades per la gestió i presa de decisions com a eina bàsica. A tall d’exemple, la planificació pressupostària de la partida destinada a ajuts socials pot ser més eficaç si es coneixen els possibles sol·licitants de cadascuna de les seves tipologies.

La iniciativa requereix d’una inversió de 5,3 milions d’€, dels quals el fons europeu del programa Urban Innovative Actions (UIA) finançarà el 80% amb una ajuda de 4,2 milions d’€.