El Centre d’Acollida d’Animals Domèstics municipals (CAAD), gestionat per la Societat Protectora d’Animals de Mataró (SPAM), disposa de persones voluntàries que treuen a passejar els gossos perquè aquests gaudeixin d’un millor benestar. Durant els mesos de setembre i octubre, l’Ajuntament ha atorgat 19 llicències administratives perquè aquestes persones voluntàries puguin passejar gossos potencialment perillosos (gpp) que resideixen en aquest equipament municipal.

Les llicències s’han atorgat a persones voluntàries que tinguin el certificat d’aptitud física i psicològica, la declaració de no haver estat sancionat per temes relacionats amb gossos potencialment perillosos, certificat d’antecedents penals i l’acreditació de l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers subscrita per la SPAM. L’Ajuntament ha modificat l’ordenança fiscal perquè en aquests casos la llicència estigui exempta de cost.

 

La vigència de la llicència és de 5 anys; només es pot conduir un gos per persona i sempre portant la llicència administrativa; els animals podran ser portats en un radi màxim de 500 metres al voltant de les instal·lacions del Centre d’Animals d’Acollida Domèstics municipals així com en certàmens, fires o esdeveniments d’animals on hi participi l’SPAM; els gossos han de portar obligatòriament el morrió apropiat per la seva raça i han de ser portats amb una corretja no extensible de menys de dos metres. La llicència serà revocada si la persona titular deixa de complir algun dels requisits que van motivar la concessió i si deixa de ser persona voluntària.

 

Actualment, el 48% dels gossos acollits pel CAAD són de races classificades com a potencialment perilloses. La tasca de les persones voluntàries fa possible el passeig d’aquests gossos contribuint a reduir l’estrès lògic de l’estada al refugi; l’ajuda en la socialització a la ciutat, posant-los en contacte amb el paisatge urbà, els sorolls o les persones; i els permet gaudir d’uns moments de llibertat fora de les gàbies. Tot això facilita el treball que es fa en el benestar dels animals abandonats i la seva adopció.