La convocatòria de subvencions 2019 per a la rehabilitació d’edificis ha rebut 83 sol·licituds de tots els barris de la ciutat amb un pressupost d’obres de prop de 3 milions d’euros. Les comunitats de veïns poden optar a un màxim del 40% de subvenció sobre el cost de l’obra. Pel que fa a la convocatòria de les subvencions autonòmiques, que es gestionen des de l’Oficina Local de l’Habitatge de Mataró, s’han rebut 42 i el període per sol·licitar els avançaments reintegrables locals resta obert fins al 13 de desembre del 2019

La convocatòria 2019 per a la rehabilitació d’edificis, oberta a tota la ciutat, ha rebut 83 sol·licituds amb un pressupost valor d’obres de 2.718.828 €, mentre que la convocatòria del 2018, destinada als barris de Rocafonda, El Palau-l’Escorxador i Cerdanyola, va rebre 27. L’any 2017, quan la convocatòria amb la Llei de Barris vigent era per Rocafonda i El Palau-l’Escorxador, va rebre 27 sol·licituds. Aquestes dades a l’alça també es traslladen a les xifres de la convocatòria de la Generalitat de Catalunya, complementàries a les municipals, que enguany ha rebut 42 sol·licituds mentre que l’any 2018 van ser 20 i 11, el 2017.

La dotació màxima que l’Ajuntament destinarà aquest 2019 és de 600.000€ , amb un pressupost inicial de 200.000 € per al barri de Cerdanyola, 200.000 € per a Rocafonda i El Palau- l’Escorxador i 200.000 € per a la resta de la ciutat. En termes generals, la subvenció és del 40 % del cost protegit amb un topall de 30.000 € per edifici o 2.000 € per habitatge. El topall s’estableix en 40.000 € per edifici o 3.000 € per habitatge, per actuacions de reparació d’estructura mentre que les actuacions amb utilització de materials amb certificació de baixa petjada ecològica poden incrementar la subvenció fins a un 5 %.

Les persones amb especials dificultats per assumir les despeses comunitàries de les obres de rehabilitació poden sol·licitar un ajut complementari de fins el 30% a través del programa de cohesió social que ha rebut 80 sol·licituds en aquesta edició del 2019.

Els edificis han de ser de més de 20 anys d’antiguitat en el moment de sol·licitud de l’ajut i les obres objecte d’ajut han d’haver estat finalitzades entre l’1 de gener de 2019 i el 31 d’octubre de 2020.

Avançaments reintegrables

Els avançaments reintegrables, microcrèdits de fins a 2.000 € per a dotar de solvència econòmica a unitats familiars amb situació de vulnerabilitat que no poden fer front a la seva contribució a les obres de rehabilitació de la seva comunitat, resten oberts fins al 13 de desembre.