L’Ajuntament ha publicat les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats esportives que fomentin la inclusió esportiva d’infants i joves en els seus equips, grups d’entrenament o escoles de formació esportiva per a la temporada 2019-2020. En aquesta primera edició s’oferiran 50 places, 5 per entitat o club, amb un valor de subvenció de 200 € per a cada plaça que sigui per un infant o jove amb indicadors de risc social.

La Direcció d’Esports ha aprovat les bases per a l’atorgament de subvencions per a la inclusió esportiva d’infants i o joves amb risc d’exclusió social de l’Ajuntament de Mataró per a la temporada 2019-2020.

L’objecte de la convocatòria és establir les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats esportives de la ciutat, per a la inclusió esportiva d’infants i/o joves de Mataró en els seus equips i/o grups d’entrenament i competició esportiva, o bé, en les seves escoles de formació esportiva (iniciació esportiva), per a la temporada 2019-2020.

S’oferiran un màxim de 50 places, amb 5 places com a màxim per entitat, per valor de 200 € per cada plaça que l’entitat ocupi amb un infant i/o jove amb indicadors de risc d’exclusió social valorats pel Servei de Benestar Social de l’Ajuntament.

Les sol·licituds es podran fer telemàticament o presencialment a la Direcció d’Esports i a les Oficines d’Atenció Ciutadana, des del 7 al 27 de novembre de 2019.