S’ha presentat el Protocol comarcal del Maresme per a l’abordatge de la violència masclista al Maresme a Can Palauet amb la presencia dels representants dels Ajuntaments, el Consell Comarcal del Maresme, l’Institut Català de la Dona, la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya

El Consell Comarcal del Maresme juntament amb el SIE Mataró-Maresme ha presentat el Protocol comarcal per a l’abordatge de la violència masclista. Un document que ha comptat amb la participació activa d’Ajuntaments, Institut Català de la Dona, Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Aquesta participació activa ha fet que el document tingui la força per poder coordinar a tots els estaments per poder erradicar aquesta xacra social.

L’acte de presentació ha estat conduït per la consellera d’Equitat i Acció Social, Meritxell Romero, que ha expressat que “la violència masclista és una greu vulneració dels drets humans i un impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat”. Ha fet un repàs dels més de 10 anys que es va aprovar la “Llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista“.

Aquest Protocol passa a ser una eina per a totes i tots els professionals de la comarca implicats en l’erradicació de la violència masclista, però també un instrument viu que permet abordar, progressivament i d’una forma òptima, totes les formes de violència masclista.

La directora de l’Institut Català de la Dona, Laura Martínez, ha intervingut després en el que ha deixat clar que la violència masclista és una manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloent-hi les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l´àmbit públic com en el privat. Ha remarcat que la realitat territorial no és la mateixa per tota Catalunya, per això la importància de la tasca dels ens locals que són qui més coneixen aquesta realitat. Ha acabat la seva intervenció donen les gràcies a les institucions implicades per fer de la Comarca un lloc més segur per les dones.

La diputada delegada de Polítiques d’Igualtat, Alba Barrusell, ha indicat que amb la presentació d’aquest protocol es fa un pas més per fer front a una de les violències més greus que viu la nostra societat, les violències masclistes. Però també ha declarat que queda molta feina per fer, i aquest protocol serà una eina imprescindible per poder erradicar aquesta xacra. En l’actualitat ja s’han comptabilitza 81 feminicidis a l’Estat Espanyol, set dels quals al territori de Catalunya. Per això s’han coordinat els diferents estaments per poder elaborar un protocol per poder abordar la violència masclista en una sola direcció, la seva erradicació.

La subdirectora general de Famílies de la Generalitat de Catalunya, Engràcia Querol, ha recalcat la importància de la coordinació entre els diferents estaments per poder desenvolupar aquest protocol i els altres protocols territorials i nacional. Una tasca clau per poder desenvolupar aquest protocol junt amb els municipals i el nacional.

El president del Consell Comarcal, Damià del Clot ha fet la cloenda demanant als ajuntaments un reforçament polític de les línies d’actuació que estableix el Protocol.

El contingut del document

Per explicar el document ha anat a càrrec de les responsables tècniques que han explicat el seu contingut. El document relaciona 4 àmbits on es produeix la violència masclista: la parella, la família, l’entorn laboral i l’espai social o comunitari i planteja un circuit comarcal d’intervenció coordinada per part dels diferents serveis implicats: serveis socials, serveis específics d’atenció a dones, servei d’intervenció especialitzada, àmbit de seguretat, àmbit de salut i àmbit judicial.

Aquest Protocol, impulsat pel Consell Comarcal del Maresme amb la col·laboració del SIE Mataró-Maresme ha comptat amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i amb la participació de referents de tots l’àmbit de la comarca: social, policial, judicial, sanitari i educatiu.

Aquí podeu consultar el protocol comarcal del Maresme per a l’abordatge integral de la violència masclista. A més, també s’ha presentat la Guia del Protocol del Maresme per a l’abordatge de la violència masclista que podrà guiar als diferents agents socials per poder desenvolupar en plena plenitud el protocol.

Vídeo de la presentació

Aquí podreu veure gran part de la presentació del protocol.

Fotografies