L’Ajuntament vol reduir la despesa en 2 milions d’euros durant els propers anys. Un equip de treball està elaborant un Pla de mesures de racionalització de la despesa sota els objectius d’eficàcia, eficiència i sostenibilitat en la prestació dels serveis

El regidor d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, Juan Carlos Jerez, ha presidit aquest migdia la cinquena reunió de l’equip que treballa en l’elaboració, proposta i seguiment d’un Pla de mesures de racionalització en la prestació dels serveis de l’Ajuntament per al període 2020-2023. Sota els objectius d’eficàcia, eficiència i sostenibilitat, la voluntat és que amb aquest Pla es pugui reduir a l’entorn dels 2 milions d’euros la despesa en la prestació dels serveis.

L’equip de treball està constituït per personal tècnic i de suport administratiu i la previsió és que, abans que finalitzi l’any, tingui enllestit el Pla i la proposta d’implantació.

El Pla de mesures de racionalització s’elabora en paral·lel a l’augment dels tributs previst per al 2020, per poder fer front a l’escenari pressupostari 2020-2023. I és que, a més de garantir la prestació de serveis i de donar resposta a les necessitats de la ciutat, caldrà afrontar l’increment de la despesa de personal treballador de l’Ajuntament i la millora dels contractes de neteja i recollida, de la neteja d’edificis i del Mataró Bus; així com donar cobertura pressupostària a les prioritats del mandat i als plans estratègics (Pla d’Impuls al Centre, Plans integrals de Rocafonda – El Palau -Escorxador i de Cerdanyola, Pla de Mobilitat, etc.) i plans directors en curs (Pla de millora d’equipaments i espais públics, Pla director de l’enllumenat, Plans de millora d’asfaltat i voreres, Pla director de l’arbrat viari, etc.), i a les restriccions del pla d’ajust.