Dissabte passat, dia 19 d’octubre a la tarda, a Can Noè se celebrà l’assemblea general.

S’hi presentà el treball fet per tota l’entitat des de l’octubre de 2018, segons el document que adjuntem i que es lliurà a tots els assistents.

En diverses intervencions de participants, es valorà molt positivament tant la línia de treball, com les feines fetes i s’afegiren aportacions interessants de cara a aquest nou curs.

També es presentà l’estat actual dels comptes de l’associació.

I, seguint l’ordre del dia, es procedí a canvis en la junta. Maria Majó i Clavell demanà el seu relleu de la presidència, explicant que ho feia perquè creia que en aquest tipus d’entitat els canvis són positius de repartir entre els membres de la junta.

S’agraí la seva tasca durant els 2 anys de presidència i els 4 a la secretaria i ella s’oferí per muntar la vocalia d’educació popular, per fer projectes i accions de lleure educatiu, fer suport a les escoles de Rocafonda i treballar amb les famílies la millora de l’educació d’infants i joves.

Es proposà RAFAEL FERNÀNDEZ I ONCINA com a nou president, càrrec que ell acceptà.

Per tant la nova junta queda així:

President RAFAEL FERNÀNDEZ Vicepresidenta MONTSE ÀLVAREZ

Secretari TONI ORTEGA Tresorer ALBERT MUÑOZ

Vocals: CARMEN HIDALGO, JOAN ROLDAN, MARC JIMÉNEZ, MARIA MAJÓ, MARIAN ESCANDELL, MONTSE BENÍTEZ, NATI VILA, ÒSCAR MUYOR, ROSA FERRER, ROSA HERNÀNDEZ, ROSER BUISAN, SORAIA EL FARHI, TONI RENIU

Es votaren totes les propostes i s’aprovaren totes les propostes per unanimitat.

Amb aquesta votació final, s’acabà l’assemblea general ordinària de 2019.