Hi haurà 116 meses i s’han triat 9 candidats per a cadascuna d’elles (president, 2 vocals i dos suplents per a cada lloc. En total, s’han elegit 1.044 membres de meses.

Avui dimarts, 15 d’octubre, ha tingut lloc el Ple del sorteig per escollir els ciutadans que formaran part de les meses electorals en les Eleccions Generals convocades per al proper 10 de novembre.

Mitjançant aquest sorteig s’han designat 9 candidats per a cadascuna de les 116 meses que hi haurà a Mataró durant la jornada electoral (president, 2 vocals i dos suplents per a cada lloc). Així doncs, s’han triat en total 1.044 membres de meses: 348 titulars (president, primer vocal i segon vocal) i 696 suplents (primer suplent de president, segon suplent de president, primer suplent del primer vocal, segon suplent del primer vocal, primer suplent del segon vocal i segon suplent del segon vocal).

L’elecció s’ha fet mitjançant un sorteig informàtic que té lloc davant dels regidors de la corporació. L’alcalde, David Bote, és l’encarregat de pitjar el botó per aturar el sistema de selecció aleatòria que determina els números dels primers seleccionats de la llista i l’interval de repetició amb què es triaran les següents persones cridades a ser presidents i vocals de les meses electorals.

Els candidats a ser escollits vocals d’una mesa són totes les persones inscrites al cens electoral de la ciutat que tenen entre 18 i 70 anys i, com a mínim, saben llegir i escriure. Per ser president d’una mesa, a més, s’ha de tenir com a mínim batxillerat superior o formació professional de 2n grau.

L’Ajuntament imprimeix els llistats de les persones que hagin resultat elegides i els seus suplents i els presenta a la Junta Electoral de Zona. Finalment, l’Ajuntament envia als ciutadans les corresponents notificacions.