L’Escola Maria Mercè Marçal ja pot utilitzar amb total normalitat la nova xarxa de distribució d’aigua. L’Ajuntament ha substituït aquest estiu totes les canonades per eradicar la presència del bacteri de la legionel·la que, malgrat nombrosos tractaments, reapareixia a l’anterior instal·lació

Els controls periòdics que l’Ajuntament fa als equipaments municipals van detectar al 2016 la presència de legionel·la al circuit d’aigua calenta de l’escola. Malgrat les mesures adoptades per eliminar-la –es van fer els tractaments marcats pel Ministeri de Sanitat i es va instal·lar una xarxa provisional paral·lela– el bacteri acabava reapareixent als controls i feia impossible utilitzar part de l’anterior xarxa, com les dutxes o la font del pati. Per aquest motiu, es va decidir renovar totalment la instal·lació.

L’Ajuntament ha invertit 96.800 € (IVA inclòs) en les obres, que ha subvencionat la Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona. Els treballs, adjudicats a l’empresa Electricitat Boquet, SL, han consistit en la substitució de les canonades des de l’escomesa a tots els punts de consum, així com la instal·lació de noves aixetes per eliminar qualsevol element que pogués estar contaminat.

Un cop acabada l’obra i abans d’iniciar-se el curs s’ha fet un tractament de neteja i desinfecció de la nova xarxa i una analítica de control. Els resultats de les anàlisis han estat correctes. Tot i això, es farà un seguiment per verificar de manera periòdica les condicions sanitàries.