Segons informen mitjançant comunicat en la seva pàgina de Facebook, la presidenta de l’Associació Veïnal de Cerdanyola i un vocal dimiteixen en la ultima reunió de la Junta

En la reunió celebrada per la Junta de la AV de Cerdanyola del passat 9 d’octubre, la presidenta Constança Rodríguez i el vocal Juan Sánchez van presentar la dimissió de la junta de l’Associació Veïnal de Cerdanyola.

Aquesta Junta van acceptar les dues dimissions i van expressar el seu reconeixement per la seva llarga trajectòria en l’associació per a la millora de les condicions de vida del barri de Cerdanyola i la dignificació de les seves veïnes i veïns.

Segons el que es preveu en els Estatuts de l’associació, exercirà la Presidència amb caràcter provisional fins a la celebració de l’assemblea de socis, l’actual Vicepresident Bangaly Toure.