Dilluns comencen les obres per posar una pilona a la Muralla de Sant Llorenç a l’altura de Sant Josep. Així es va informar els veïns en una reunió informativa sobre la instal·lació d’una pilona per regular l’accés a la Muralla de Sant Llorenç. La reunió es va celebrar a Can Palauet a les 19 hores davant una vintena de veïnes i veïns

La reunió no es va presentar cap representant polític del govern, cosa que va enutjar a la gran majoria del veïnat present. Alguns veïns es van queixar que no se’ls hagi informat abans del començament de les obres del projecte. A més a cap sessió del Consell de Mobilitat, ni del Consell Territorial tampoc es va informar de la instal·lació de la pilona. Només en el mandat passat es va comentar en una Comissió Informativa als Grups Municipals, segons ens han informat a l’emissora un grup municipal.

A banda de la polèmica, des de l’Ajuntament van informar els assistents que el dilluns 14 d’octubre començarien les obres per la instal·lació de la pilona. Les obres tindran una durada de 6 dies, tenint previst el seu termini el 20 d’octubre. Mentre durin les obres l’accés es farà per La Riera.

La pilona substituirà a la tanca i als dos policies locals que cada dissabte estaven de 18 a 21 hores per tallar el transit de vehicle privat. També van informar que la pilona tindria el mateix horari que ha tingut la tanca, però que no descartaven que més endavant i dintre del Projecte de l’Impuls del Centre podria tenir ampliació del seu tancament.

Per altra banda, van informar que a un termini mitjà es canviaria la forma d’accés a les pilones. Actualment s’està fent mitjançant targetes i s’estudia la forma de fer-ho a través de càmeres que registrin les matrícules. Al respecte, el veïnat es va queixar el pas de motocicletes i vehicles elèctrics per la part de la pilona que fa que en vàries ocasions s’hagin produït accident amb els vehicles de quatre rodes al pujar la pilona quan el cotxe està passant.

Per últim es va informar els veïns que el pròxim dia 22 dintre de la setmana de mobilitat es faria una nova reunió per informar respecte al Projecte d’Impuls del Centre.

Reunió Informativa