La companyia municipal Aigües de Mataró ha iniciat els treballs de renovació de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable dels carrers de Sant Cugat i de Javier Castaños, entre el carrer d’Iluro i la ronda de la República. L’actuació s’emmarca dins el Pla de Renovació del Pla Director de l’Aigua de Mataró

Les obres han començat aquesta setmana pel carrer de Javier Castaños. Els treballs estan contemplats dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025) i suposen la instal·lació de 214 metres lineals de canonades noves de diferents diàmetres. Per garantir la continuïtat del servei als abonats, en el transcurs de l’obra es col·locaran canonades provisionals, mentre es realitzen els treballs de retirada de l’actual canonada i la instal·lació de la nova.

La rasa anirà majoritàriament per la vorera i el trànsit no estarà tallat exceptuant en moments puntuals, que s’afectarà la circulació i/o estacionament de vehicles i també de vianants. Un cop finalitzats els treballs de canalització es reposaran els paviments amb els mateixos materials que hi ha ara.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa García Cano e Hijos per un import de 33.184,81 € (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró, per un import de 53.359,56 € (IVA inclòs). L’actuació té una durada prevista de sis setmanes.