La modificació també permetrà fer front a necessitats de despesa corrent que han sorgit durant l’exercici i que es finançaran amb sobrants de crèdits diversos

El Ple va aprovar ahir, 3 d’octubre, una modificació del Pressupost Municipal 2019 que permetrà tirar endavant noves inversions i també atendre necessitats de despesa corrent que s’han generat al llarg de l’any.

La modificació pressupostària permetrà disposar de romanent de tresoreria de l’exercici 2018, per import d’ 1,36 milions d’euros per finançar noves inversions: l’adequació d’instal·lacions a la Nau Minguell per acollir la seu administrativa i algunes aules de l’Escola Municipal de Música (350.000 €); millora d’equipaments municipals (328.633,01 €); el nou Casal de Gent Gran de l’Havana (300.000 €); mesures d’abalisament i senyalització de rieres (140.000 €); pista de petanca a La Llàntia (90.000 €); equipament informàtic de l’Institut Miquel Biada (60.000 €); càmeres de vigilància (50.000 €) i altres necessitats.

A banda de les noves inversions, la modificació contempla traspassos de crèdit entre partides pressupostàries per atendre noves o majors despeses sorgides durant l’exercici.