Aquest dijous, 3 d’octubre a les 19 hores tenim el Ple Municipal Ordinari, després de que la setmana passada sortís a la llum la pujada de l’IBI i altres impostos per aquest 2020 a les Ordenances Fiscals

A l’ordre del dia del Ple Municipal Ordinari el govern format per socialistes i comuns presenten en la comissió especial de comptes porten l’aprovació del compte general de l’Ajuntament de Mataró de l’exercici 2018. Donar compte de l’informe resum dels resultats del control intern efectuat per la Intervenció General corresponent a l’exercici 2018. També es porta l’aprovació les delegacions de competències del Ple a la Junta de Govern Local.

Des del Servei Econòmics es por aprovar l’actualització de l’Inventari de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de Mataró a 31/12/2018. Aprovar l’expedient de modificació de pressupost i de les bases d’execució de l’exercici 2019. Aprovar la pròrroga del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, wc públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, PUMSA, Mataró Audiovisual i Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró. I per últim porten la pròrroga dels dos lots del contracte de concessió per a la conservació, instal·lació i explotació de tanques publicitàries i part del mobiliari urbà del municipi de Mataró.

Des d’Esquerra Republicana presenten una Proposta de Resolució per demanar la confecció d’un pressupost de base zero.

També presenten tres precs i tres preguntes. Els Precs són sobre l’estat de la zona verda al costat de la Ronda President Tarradellas; sobre la pista poliesportiva de Cirera i sobre el manteniment de la sala d’actes de l’Institut municipal Miquel Biada. Pregunten sobre algunes maniobres d’autobusos; sobre diferents problemàtiques a l’inici del curs escolar i sobre el compliment de l’Ordenança de Tinença d’Animals Domèstics del novembre del 2017.

Al que fa a Junts per Mataró presenten una pregunta en referència als premis Fem Mataró 2022 a entitats sense ànim de lucre, per al desenvolupament de projectes innovadors d’estratègia de ciutat, edició 2019. La regidora Isabel Martínez ens fa cinc cèntims al respecte.

Per últim Ciutadans presenten una Proposta de Resolució en relació a l’aparcament públic a la ciutat. La Portaveu Cristina Sancho va fer unes declaracions que podeu veure a continuació.

També presenten Ciutadans una pregunta en relació a la qualitat del servei de càtering en col·legis.

Aquí podreu veure l’ordre del dia del Ple Municipal Ordinari del mes d’octubre.