L’Ajuntament ha presentat en el marc de la Setmana de la Mobilitat el projecte d’anella ciclista que executarà al 2020 amb finançament d’ajuts europeus. Es preveu la construcció d’una desena de nous trams de carrils bici connectats als existents per arribar als llocs i equipaments de la ciutat que generen més mobilitat. El projecte doblarà la xarxa actual de carrils i espais aptes per circular amb bici, que a finals de l’any que ve arribarà als 16 km

L’anella ciclista de Mataró vol facilitar i motivar la mobilitat amb aquest vehicle de manera quotidiana a la ciutat, incentivant un transvasament de desplaçaments que actualment es realitzen en vehicle privat cap a d’altres realitzats amb bicicleta. Per extensió, es preveu aconseguir una disminució dels nivells de partícules de CO² presents a l’aire, que es calcula en 34,78 tones per cada quilòmetre de carril bici construït (l’equivalent a treure de la circulació 1.589 cotxes).

El projecte s’emmarca en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mataró, que es va aprovar inicialment al desembre de 2018, i també en el Pacte per a la Mobilitat signat al 2016 per tots els grups municipals que llavors tenien representació a l’Ajuntament. El nou Pla de Mobilitat es marca com a repte per al 2024 que el 50% dels desplaçaments a Mataró es facin a peu o amb bicicleta (un 41% al 2014), restant pes al vehicle privat.

L’actuació, que està valorada en 993.338,48 € (IVA inclòs), rebrà una subvenció dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) procedent d’una convocatòria per finançar vies ciclistes. En concret, la Generalitat va notificar a finals de maig a l’Ajuntament la resolució provisional dels ajuts, assignant 410.470,45 € al projecte de Mataró.

Una xarxa de 16 quilòmetres

Mataró té ara uns 8.000 metres d’espais senyalitzats i aptes per a la circulació amb bicicleta, dels quals 6.350 metres són carrils bici en vorera o segregats del trànsit motoritzat. El nou projecte preveu sumar-hi 7.900 metres més per configurar un únic traçat circular que transcorre de manera perimetral pels límits del Centre-Eixample, i coincideix amb les vies considerades com a xarxa primària viària, facilitant els desplaçaments fins als polígons d’activitat econòmica, el TecnoCampus, l’estació de Renfe i altres dels llocs i equipaments que generen més mobilitat a la ciutat. L’anella es complementa amb ramals de connexió que comuniquen ràpidament aquest perímetre amb el Centre de la ciutat, i es connecta amb els municipis veïns d’Argentona i Cabrera de Mar pel Camí del Mig, i amb Sant Andreu de Llavaneres a través del Camí de les Cinc Sènies.

En total, es construiran 10 nous trams de carrils bici segregats del trànsit motoritzat, un d’ells l’arranjament i actualització de tram del Camí del Mig:

  1. Plaça de Granollers – plaça de Puerto Rico: 1.805 m
  2. Plaça de Manuel Serra i Xifra – plaça de Granollers: 623 m
  3. Rotonda del Mas Costabella – carrer de Josep Monserrat Cuadrada: 703 m
  4. Connexió amb la xarxa interurbana de Cabrera i Argentona: 201 m
  5. Plaça de Granollers – La Riera: 709 m
  6. Plaça de Manuel Serra i Xifra – carrer de Sant Benet: 656 m
  7. El Rierot – plaça de Puerto Rico: 625 m
  8. Porta Laietana – La Rambla: 1.121 m
  9. Rotonda del Mas Costabella – rotonda del Rengle: 1.095 m
  10. Plaça de l’Havana – ronda de Miguel de Cervantes: 362 m

 

El projecte es redactarà aquest any per procedir a la licitació, adjudicació i execució de les obres durant el 2020.

Paral·lelament a les actuacions que es faran dins aquest projecte, l’Ajuntament construirà en els propers mesos un altre tram de carril bici que transcorrerà pel Camí de Sant Crist i el carrer de Puig i Pidemunt, i que quedarà connectat amb els trams del Camí del Mig i de l’avinguda de Lluís Companys. Aquesta obra forma part del Pla d’Acció integral de millora dels Polígons d’Activitat Econòmica i es finança amb ajuts de la Diputació de Barcelona.

Presentació del projecte