La conversió de les llicències d’obres menors en comunicació prèvia és una de les novetats de la modificació de l’ordenança, que té per objectiu agilitzar i simplificar els processos

El Ple ordinari, celebrat dijous 5 de setembre, va aprovar modificar l’ordenança municipal de llicències urbanístiques per tal d’agilitzar i simplificar els processos de tramitació.

La nova ordenança comportarà novetats com l’eliminació de la distinció entre llicència d’obres majors i menors (la d’obres majors continua com a llicència i la d’obres menors passa a ser comunicació prèvia), la simplificació dels tràmits d’autorització de l’ocupació de la via pública o la possibilitat de demanar l’informe del Consell de Patrimoni abans de fer la sol·licitud de llicència o de comunicació prèvia, entre d’altres.

Una altra novetat serà la tramitació en un únic expedient integrat les llicències d’obres i activitats en el cas de l’adequació de comerços i restaurants. Així doncs, s’implanta un tràmit únic mitjançant un nou règim de comunicació prèvia que permetrà resoldre en un únic expedient tots els aspectes que derivats de les obres i del desenvolupament de l’activitat. Aquest règim de comunicació permetrà l’inici dels treballs l’endemà de la presentació de l’assabentat, i l’inici de l’activitat immediatament després de la comunicació de la realització de les obres.

També es simplificaran els tràmits interns, s’agilitzaran els tràmits d’informes de llicències i es vol aprofitar la implantació de l’administració electrònica per facilitar els tràmits al ciutadà.

Es tracta d’una aprovació inicial i per tant s’obre un període de 30 dies per fer aportacions i millores a l’ordenança. En aquest sentit, algunes propostes ja s’han començat a treballar amb els col·legis professionals i gremis lligats a obres i activitats.