Es vol millorar la imatge i afavorir la dinamització comercial del tram del Camí Ral comprès entre el carrer de la Cooperativa i la Rambla, on actualment hi conviuen edificacions de diverses alçades i construïdes a diferent alineació

El Ple ordinari, celebrat dijous 5 de setembre, va aprovar suspendre temporalment per un període màxim d’un any l’atorgament de llicències de parcel·lació, enderrocs, obra nova i reforma de façana al tram del Camí Ral comprès entre el carrer de la Cooperativa i la Rambla per iniciar els estudis necessaris per definir un projecte d’intervenció que permeti millorar el paisatge urbà d’aquest tram. Es vol aconseguir un teixit d’edificis consolidat; un espai públic de qualitat fent una reurbanització unitària i introduint el verd; una mobilitat pacificada; noves pautes compositives per a les edificacions i mitgeres i la dinamització comercial de la zona amb la reactivació de plantes baixes.

Aquest tram del Camí Ral actualment està molt desconfigurat, ja que hi conviuen edificacions de diverses alçades i construïdes a diferent alineació respecte al carrer. Les edificacions històriques conviuen amb les noves edificacions construïdes d’acord amb Pla general de 1996, enretirades i amb una alçada màxima de 5 plantes. Aquest model, que només s’ha desenvolupat en 26 de les 71 parcel·les existents (36,6 %), també ha fet aparèixer nombroses parets mitgeres, que contribueixen a desconfigurar encara més l’espai. A la irregularitat de l’edificació s’hi afegeix el trànsit intens de vehicles, que ha contribuït també a la manca de qualitat ambiental.

La voluntat d’embellir aquest tram del Camí Ral s’alinea amb la proposta guanyadora del concurs d’idees del Pla d’Impuls al Centre, ‘Mataró ciutat ideal’, que té per objectiu millorar la qualitat de vida, la imatge i la promoció de la ciutat i l’activitat econòmica. En aquest sentit, es considera el Camí Ral com a eix estratègic a potenciar, ja que és la connexió directa del centre amb el TecnoCampus.